Ekstrakt af

Reading Piece #78 - Ballet og opera produktudvikles

Læs den fulde Reading Piece

Udviklingen indenfor ballet og opera bliver meget forskellig fra den, som sker indenfor skuespilkunsten i ny tid. I den umiddelbare fremtid har det ingen mening at decentralisere ballet og opera. 
Kunstnere, balletter og operahuse til gennemgå en betydelig produktudvikling. Der vil ske en migration, hvor dans, ballet, opera og show vil smelte sammen i gigantiske "live"-produktioner. Evnen til at samtidsskildre begivenheder i en underholdning med sang, dans og musik vil fange det oprindelige, folkelige udgangspunkt for operaen, som kendtes i tidligere århundreder. Show, som kendes i en overfladisk form fra tidligere tid, vil blive tilsat kunstneriske præstationer, der hæver det samlede produkt op over de underholdningsprodukter, der vil kunne findes så rigeligt af i det elektroniske univers.
Det, der er afgørende, er evnen til at skabe produktioner, der i deres indflydelse og påvirkning af publikum helt overskrider grænserne for, hvad der kan skabes i "lukkede rum". Det er den "serielle flerdimensionalitet", som leveres med denne type produktioner, hvor påvirkningen af publikum sker gennem alle sanser, der er disse kunstproduktioners fremtidige eksistensberettigelse.

"Serielt flerdimensionale underholdningsproduktioner" vil gennem syn-, sanse- og lydindtryk, leveret fra mangeartede og forskellige kanter, kunne løfte publikum ud af eksisterende tid og sted. En fantasi og et eventyr, som kun kan skabes af mennesker. 
Muligheden for at opbygge kollektive hallucinationer, laserinducerede spejlbilleder, virtuel digital scenografi og anden ny teknologi vil tillade de første eksperimenter, der sammen med flere forskellige "indholds-rum" vil tillade en præsentation, hvori publikum for nogle timer vil blive deltagere i alt fra historiske slagmarker til fremtidens rumrejser. Publikum vil blive en del af præsentationen uden dog at deltage i den.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herUdviklingen indenfor ballet og opera bliver meget forskellig fra den, som sker indenfor skuespilkunsten i ny tid. I den umiddelbare fremtid har det ingen mening at decentralisere ballet og opera. 
Kunstnere, balletter og operahuse til gennemgå en betydelig produktudvikling. Der vil ske en migration, hvor dans, ballet, opera og show vil smelte sammen i gigantiske "live"-produktioner. Evnen til at samtidsskildre begivenheder i en underholdning med sang, dans og musik vil fange det oprindelige, folkelige udgangspunkt for operaen, som kendtes i tidligere århundreder. Show, som kendes i en overfladisk form fra tidligere tid, vil blive tilsat kunstneriske præstationer, der hæver det samlede produkt op over de underholdningsprodukter, der vil kunne findes så rigeligt af i det elektroniske univers.
Det, der er afgørende, er evnen til at skabe produktioner, der i deres indflydelse og påvirkning af publikum helt overskrider grænserne for, hvad der kan skabes i "lukkede rum". Det er den "serielle flerdimensionalitet", som leveres med denne type produktioner, hvor påvirkningen af publikum sker gennem alle sanser, der er disse kunstproduktioners fremtidige eksistensberettigelse.

"Serielt flerdimensionale underholdningsproduktioner" vil gennem syn-, sanse- og lydindtryk, leveret fra mangeartede og forskellige kanter, kunne løfte publikum ud af eksisterende tid og sted. En fantasi og et eventyr, som kun kan skabes af mennesker. 
Muligheden for at opbygge kollektive hallucinationer, laserinducerede spejlbilleder, virtuel digital scenografi og anden ny teknologi vil tillade de første eksperimenter, der sammen med flere forskellige "indholds-rum" vil tillade en præsentation, hvori publikum for nogle timer vil blive deltagere i alt fra historiske slagmarker til fremtidens rumrejser. Publikum vil blive en del af præsentationen uden dog at deltage i den.