Understrøm

Copyright

UNDERSTRØM er et originalmuskript tilhørende Klaus Riskær Pedersen. Enhver ændring til UNDERSTRØM ORIGINAL VERSION der indarbejdes i nye versioneringer eller i UNDERSTRØM LÆSERTILPASSET VERSION tilhører også Klaus Riskær Pedersen. Ingen erhverver nogen form for rettighed - direkte eller inddirekte - uanset bidrag, bidragets art eller omfang eller hvorvidt det i sig selv er forandrende, forbedrende, nyskabende m.v. til det originale manuskript.

Forretningsmæssig udnyttelse

Det Klaus Riskær Pedersen tilhørende ubetinget og fuldstændige copyright udelukker at der må finde mangfoldiggørelse sted af manuskriptet eller dele heraf, uden forudgående skriftelig tilladelse. Denne kan indhentes ved henvendelse på info@understrom.com

Kopiering fra serveren

Til ikke kommercielt brug er det tilladt at kopiere fra de oplagte manuskripter på serveren. Dog alene og udelukkende i brudstykker og i dele af de samlede manuskripter. Der må ikke finde egentlig mangfoldiggørelse sted. Print af uddrag er ikke mangfoldigørelse i denne sammenhæng og kan finde sted til brug for bl.a. undervisning, studiegrupper, debat fora, diskussionsgrupper m.v. der skal være fri og gratis for deltagerne, og hvor der sker tydelig angivelse af kildeangivelse.

Kildeangivelse skal anføres som:
UNDERSTRØM (© Klaus Riskær Pedersen 2008). www.understrom.com
Kildeangivelsen skal påføres de enkelte sider der indeholder tekst fra UNDERSTRØM.

Elektonisk kopiering og gennemstilling

Der kan frit linkes til vor server. Der kan kopieres brudstykker af tekst ud til andre hjemmesider under forudsætning af tydelig markering af start og slut på det kopierede indhold. Der skal finde kildeangivelse sted.

Kildeangivelse skal anføres som:
UNDERSTRØM (© Klaus Riskær Pedersen 2008). www.understrom.com
Den til kilden hørende web-site skal være somt aktivt link.

Ejendomsret

Klaus Riskær Pedersen er eneste ejer af enhver rettighed der flyder af indholdet og dets direkte og inddirekte anvendelse.