Ekstrakt af

Reading Piece #43 - "Floating classrooms"

Læs den fulde Reading Piece

"Klasseværelset" eksisterer ikke i ny tid. Den logaritmiske effekt opstår ved, at der ved hvert nyt niveau indbygges stadig mere viden og stadigt højere krav, og det bliver ikke usædvanligt, at et ungt menneske vælger en begrænset del af udviklingspaletten for hurtigt at accelerere med kammerater til et nyt fælles videns- og kompetenceniveau.
Den tidsuafhængige videresendelse fra et niveau til næste tillader det enkelte individ altid at arbejde sammen med andre, som er på et niveau, der passer til individet selv. 
Overalt undgår den ny tids system, at udviklingen forsinkes af deltagere, der er niveauforskudte i forhold til andre. I et sådant system bliver "klasseværelset" erstattet med en stadig forandret, flydende relation til en gruppe af meddeltagere. Man benytter i ny tid udtrykket floating classroom.
Den tidsuafhængige videresendelse fra et niveau til næste tillader det enkelte individ altid at arbejde sammen med andre, som er på et niveau, der passer til individet selv. 
Overalt undgår den ny tids system, at udviklingen forsinkes af deltagere, der er niveauforskudte i forhold til andre. I et sådant system bliver "klasseværelset" erstattet med en stadig forandret, flydende relation til en gruppe af meddeltagere. Man benytter i ny tid udtrykket floating classroom.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion her"Klasseværelset" eksisterer ikke i ny tid. Den logaritmiske effekt opstår ved, at der ved hvert nyt niveau indbygges stadig mere viden og stadigt højere krav, og det bliver ikke usædvanligt, at et ungt menneske vælger en begrænset del af udviklingspaletten for hurtigt at accelerere med kammerater til et nyt fælles videns- og kompetenceniveau.
Den tidsuafhængige videresendelse fra et niveau til næste tillader det enkelte individ altid at arbejde sammen med andre, som er på et niveau, der passer til individet selv. 
Overalt undgår den ny tids system, at udviklingen forsinkes af deltagere, der er niveauforskudte i forhold til andre. I et sådant system bliver "klasseværelset" erstattet med en stadig forandret, flydende relation til en gruppe af meddeltagere. Man benytter i ny tid udtrykket floating classroom.
Den tidsuafhængige videresendelse fra et niveau til næste tillader det enkelte individ altid at arbejde sammen med andre, som er på et niveau, der passer til individet selv. 
Overalt undgår den ny tids system, at udviklingen forsinkes af deltagere, der er niveauforskudte i forhold til andre. I et sådant system bliver "klasseværelset" erstattet med en stadig forandret, flydende relation til en gruppe af meddeltagere. Man benytter i ny tid udtrykket floating classroom.