Ekstrakt af

Reading Piece #2 - En selvstændighedskultur tager form

Læs den fulde Reading Piece

Uddelegering af ansvar fra børn til deres forældre er tidligt ophørt i ny tid. Den ny tids unge ser sig selv, deres opgaver og deres ansvar anderledes. Det er i denne samlede medansvarsfølelse, at evnen styrkes for den enkelte til at vedligeholde personlige relationer, sociale netværk og egen selvtilfredsstillelse.
I forlængelse af forbedrede egenskaber, højere arbejdsmoral og større medansvarsfølelse udvikler den enkelte en selvstændighedskultur.
Kvalifikationer og arbejdsmoral vil bære præg af, at den ny tids arbejdskraft er opvokset i et miljø af engagement og deltagelse. Dette vil gå igen i fritidslivet, hvor det vil være muligheden for at skabe fysisk nærvær, der tillægges betydning. Der vil ske en opprioritering af forholdet til andre mennesker, familie og livskvaliteten.
Den uddelegering, ansvarsforflygtigelse og ubekymrethed, der plagede arbejdsmoralen og produktiviteten i tidligere tid, da vægten lå på tilværelsens materialitet, accepteres ikke i ny tid.
De digitale envejsmiljøer vil blot være en del af den automatik og systematiske gentagelse, som karakteriserer hverdagen, og som den enkelte søger frigørelse fra. Ny tids holdning vil blive, at afstukne rammer kan sprænges ved at udvikle sig ud af dem.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herUddelegering af ansvar fra børn til deres forældre er tidligt ophørt i ny tid. Den ny tids unge ser sig selv, deres opgaver og deres ansvar anderledes. Det er i denne samlede medansvarsfølelse, at evnen styrkes for den enkelte til at vedligeholde personlige relationer, sociale netværk og egen selvtilfredsstillelse.
I forlængelse af forbedrede egenskaber, højere arbejdsmoral og større medansvarsfølelse udvikler den enkelte en selvstændighedskultur.
Kvalifikationer og arbejdsmoral vil bære præg af, at den ny tids arbejdskraft er opvokset i et miljø af engagement og deltagelse. Dette vil gå igen i fritidslivet, hvor det vil være muligheden for at skabe fysisk nærvær, der tillægges betydning. Der vil ske en opprioritering af forholdet til andre mennesker, familie og livskvaliteten.
Den uddelegering, ansvarsforflygtigelse og ubekymrethed, der plagede arbejdsmoralen og produktiviteten i tidligere tid, da vægten lå på tilværelsens materialitet, accepteres ikke i ny tid.
De digitale envejsmiljøer vil blot være en del af den automatik og systematiske gentagelse, som karakteriserer hverdagen, og som den enkelte søger frigørelse fra. Ny tids holdning vil blive, at afstukne rammer kan sprænges ved at udvikle sig ud af dem.