Ekstrakt af

Reading Piece #9 - Dem der ikke kan

Læs den fulde Reading Piece

Arbejdskraft, der for så vidt har både viljen og evnen, men som af faglige eller andre grunde har valgt at søge beskæftigelse i virksomheder, der ikke giver mulighed for at tilgodese kvalitative fordele, som gælder indenfor andre brancher. Fra brandmænd til kirurger; der skal flere til at udføre operationer på en operationsstue, og huse bliver nu engang ikke bygget af sig selv.
Selvstændighed og udviklingshøjde vil være lav, og frustrationen kan blive yderligere forøget ved, at der i mange tilfælde endda bliver tale om stillingsforhold, der forudsætter betydelig uddannelse og ansvar for denne befolkningsgruppe, der er "indfanget" mellem deres personlige professionelle ambition, uddannelsesmæssige baggrund eller kernekompetencer og de vilkår, disse kompetencer kan udøves under.
Disse er dem, der ikke kan, i kontrast til de mange, der i stigende grad kan afvikle deres professionelle forpligtigelser som en samlet prioritering imellem arbejde, familie og fritid.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herArbejdskraft, der for så vidt har både viljen og evnen, men som af faglige eller andre grunde har valgt at søge beskæftigelse i virksomheder, der ikke giver mulighed for at tilgodese kvalitative fordele, som gælder indenfor andre brancher. Fra brandmænd til kirurger; der skal flere til at udføre operationer på en operationsstue, og huse bliver nu engang ikke bygget af sig selv.
Selvstændighed og udviklingshøjde vil være lav, og frustrationen kan blive yderligere forøget ved, at der i mange tilfælde endda bliver tale om stillingsforhold, der forudsætter betydelig uddannelse og ansvar for denne befolkningsgruppe, der er "indfanget" mellem deres personlige professionelle ambition, uddannelsesmæssige baggrund eller kernekompetencer og de vilkår, disse kompetencer kan udøves under.
Disse er dem, der ikke kan, i kontrast til de mange, der i stigende grad kan afvikle deres professionelle forpligtigelser som en samlet prioritering imellem arbejde, familie og fritid.