Ekstrakt af

Reading Piece #4 - Udviklingsrum

Læs den fulde Reading Piece

Fremover vil tilbuddene fra de etablerede virksomheder blive forskelligartede, indeholde en vifte af kvalitetskomponenter og være bedre rettet mod en type af medarbejdere med lille risikoaversion, dvs. den type, som i tidligere tid endte som selvstændige erhvervsdrivende eller selvstændige.
Det vil være et krav fra kvalificeret arbejdskraft, at der er udviklingsrum, så virksomheder, der på grund af forudsigelig gentagelse og hvor værdiskabelsen er fastlåst af de kendte og fastgjorte rammer, vil blive bedømt som lavkvalitets arbejdspladser.
De samfund og virksomheder, der hurtigst omstiller sig og skaber fokus på kvalitetsidealerne, bliver de, der hurtigst får glæde af styrkelsen i arbejdsstyrkens kompetenceniveau. Og hovedgruppen af medarbejdere i disse presser udviklingsniveauet yderligere op.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herFremover vil tilbuddene fra de etablerede virksomheder blive forskelligartede, indeholde en vifte af kvalitetskomponenter og være bedre rettet mod en type af medarbejdere med lille risikoaversion, dvs. den type, som i tidligere tid endte som selvstændige erhvervsdrivende eller selvstændige.
Det vil være et krav fra kvalificeret arbejdskraft, at der er udviklingsrum, så virksomheder, der på grund af forudsigelig gentagelse og hvor værdiskabelsen er fastlåst af de kendte og fastgjorte rammer, vil blive bedømt som lavkvalitets arbejdspladser.
De samfund og virksomheder, der hurtigst omstiller sig og skaber fokus på kvalitetsidealerne, bliver de, der hurtigst får glæde af styrkelsen i arbejdsstyrkens kompetenceniveau. Og hovedgruppen af medarbejdere i disse presser udviklingsniveauet yderligere op.