Ekstrakt af

Reading Piece #19 - Ansvarsbevidsthed og kritisk indstilling udvikles

Læs den fulde Reading Piece

I ny tid er der sket forandringer, der gør det forsvarligt for forældrene at give større frirum til børnene. Det centrale aspekt er, at hele den personlige udvikling er fremskyndet som et resultat af de unges interaktion med omgivelserne. Ansvarsfølelsen er det bærende element i de unges egen frigørelse.
Et andet stærkt element bliver evnen til at opsamle erfaringer. I tidligere tid blev det anset som en god regel, at erfaringer blev opbygget med tiden. Ny tid har stejlere indlæringskurve; indenfor en række områder vil de unge stå konfronteret med "virtuelle realiteter," som tillader dem at vurdere, vægte og lade sig påvirke af omstændigheder og forløb.
At sammenholde faktiske erfaringer med syntetiske oplevelser bliver en vigtig disciplin for ny tids ungdom. Den ubesværede adgang til digitale indholdstjenester vil tillade en uhørt påvirkning af den enkelte, med muligheder for at stimulere og accelerere egenudviklingen til stadigt mere raffinerede og komplicerede niveauer - og foranledige overvejelser og problemstillinger, som ligger langt ud over tidligere tids broadcastede.
Impulserne udefra, det enorme digitale univers samt ændrede forhold indenfor hjemmet er sammenlagt faktorer, der skaber ny tids ungdom.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI ny tid er der sket forandringer, der gør det forsvarligt for forældrene at give større frirum til børnene. Det centrale aspekt er, at hele den personlige udvikling er fremskyndet som et resultat af de unges interaktion med omgivelserne. Ansvarsfølelsen er det bærende element i de unges egen frigørelse.
Et andet stærkt element bliver evnen til at opsamle erfaringer. I tidligere tid blev det anset som en god regel, at erfaringer blev opbygget med tiden. Ny tid har stejlere indlæringskurve; indenfor en række områder vil de unge stå konfronteret med "virtuelle realiteter," som tillader dem at vurdere, vægte og lade sig påvirke af omstændigheder og forløb.
At sammenholde faktiske erfaringer med syntetiske oplevelser bliver en vigtig disciplin for ny tids ungdom. Den ubesværede adgang til digitale indholdstjenester vil tillade en uhørt påvirkning af den enkelte, med muligheder for at stimulere og accelerere egenudviklingen til stadigt mere raffinerede og komplicerede niveauer - og foranledige overvejelser og problemstillinger, som ligger langt ud over tidligere tids broadcastede.
Impulserne udefra, det enorme digitale univers samt ændrede forhold indenfor hjemmet er sammenlagt faktorer, der skaber ny tids ungdom.