Ekstrakt af

Reading Piece #171 - Afgifter på finansiel indkomst

Læs den fulde Reading Piece

Især tilrettelægning af de finansielle indkomster, skatteplanlægning og svært gennemskuelige modgående fradrag udtømmer i tidligere tid disse kilders faktiske skatteevne og reducerer den reelle beskatning til ubetydelige marginaler af de indkomster, der faktisk skabes.
Skattesystemet bliver fair-tax ved en effektiv kildeafgift på "første krone", hvilket sker indenfor den regionale sammenslutning og dermed eliminerer skattearbitrage indenfor sammenslutningen.
For al handel med værdipapirer, valuta og finansielle fordringer af enhver art gennemføres en kontroversiel omsætningsafgift, der - om end den er beskeden på de enkelte transaktioner - gør dog arbitrage, "carry trades" og kortsigtet spekulation ulønsom, idet den rammer enhver transaktion.
Der sker dermed en sidestillelse af afkast; uanset, om det er som rente eller som kapitalgevinst.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herIsær tilrettelægning af de finansielle indkomster, skatteplanlægning og svært gennemskuelige modgående fradrag udtømmer i tidligere tid disse kilders faktiske skatteevne og reducerer den reelle beskatning til ubetydelige marginaler af de indkomster, der faktisk skabes.
Skattesystemet bliver fair-tax ved en effektiv kildeafgift på "første krone", hvilket sker indenfor den regionale sammenslutning og dermed eliminerer skattearbitrage indenfor sammenslutningen.
For al handel med værdipapirer, valuta og finansielle fordringer af enhver art gennemføres en kontroversiel omsætningsafgift, der - om end den er beskeden på de enkelte transaktioner - gør dog arbitrage, "carry trades" og kortsigtet spekulation ulønsom, idet den rammer enhver transaktion.
Der sker dermed en sidestillelse af afkast; uanset, om det er som rente eller som kapitalgevinst.