Ekstrakt af

Reading Piece #157 - Møntunioner

Læs den fulde Reading Piece

I ny tid ved vi, at der generelt er for mange penge. Og at de derfor ikke kan finde den overforrentning, som man kendte fra tidligere tid. Real-væksten er lig med befolkningstilvæksten, og den rente, man kan få for at stille kapital til rådighed, er faldet til et niveau, hvor den alene er udtryk for den langsigtede forventning til befolkningstilvæksten. 
På mange måder sker der en afmonetarisering af økonomien. Man taler om kvalitet af penge: "afkast", der måles på et moralsk grundlag.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI ny tid ved vi, at der generelt er for mange penge. Og at de derfor ikke kan finde den overforrentning, som man kendte fra tidligere tid. Real-væksten er lig med befolkningstilvæksten, og den rente, man kan få for at stille kapital til rådighed, er faldet til et niveau, hvor den alene er udtryk for den langsigtede forventning til befolkningstilvæksten. 
På mange måder sker der en afmonetarisering af økonomien. Man taler om kvalitet af penge: "afkast", der måles på et moralsk grundlag.