Ekstrakt af

Reading Piece #151 - Regeringsledelse

Læs den fulde Reading Piece

Regionsledelsen overtager i ny tid det, man kendte som "regeringer". Der konstitueres for faste perioder, og såfremt politiske flertal ikke kan sikres til en politik, kan den politiske gruppe, som har lederskabet udskifter ledelsen, så den politiske indflydelse opretholdes. Den regionale ledelse er udviklet til politiske direktionslokaler. 
Men også kandidatprofilerne ændrer sig i ny tid. øget effektivitet i det politiske arbejde medfører, at det at være professionel politiker ikke er ensbetydende med tidligere tids livstidsbeskæftigelse og professionalisering. Men at rollen også kan forvaltes af borgere, der for en tid vælger - og kan vælge - at indtræde på den politiske arena. En mulighed, der i tidligere tid var udelukket af de politiske partiers rekrutteringspraksis.
Den ny tids politiker er meget aktiv i demokratisk kontrol med den regionale forvaltning, borgernes retssikkerhed, menneskerettigheds-sikring og beskyttelse af rest- og mellemgrupperne i befolkningen.
Hvor der i tidligere tid skete sub-optimering og blokering af politik som følge af hensyn til medlemsstater, der havde særinteresser, så er det i ny tid en koncentrisk politik, hvor særinteresser per definition lovgives på lokalt niveau.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herRegionsledelsen overtager i ny tid det, man kendte som "regeringer". Der konstitueres for faste perioder, og såfremt politiske flertal ikke kan sikres til en politik, kan den politiske gruppe, som har lederskabet udskifter ledelsen, så den politiske indflydelse opretholdes. Den regionale ledelse er udviklet til politiske direktionslokaler. 
Men også kandidatprofilerne ændrer sig i ny tid. øget effektivitet i det politiske arbejde medfører, at det at være professionel politiker ikke er ensbetydende med tidligere tids livstidsbeskæftigelse og professionalisering. Men at rollen også kan forvaltes af borgere, der for en tid vælger - og kan vælge - at indtræde på den politiske arena. En mulighed, der i tidligere tid var udelukket af de politiske partiers rekrutteringspraksis.
Den ny tids politiker er meget aktiv i demokratisk kontrol med den regionale forvaltning, borgernes retssikkerhed, menneskerettigheds-sikring og beskyttelse af rest- og mellemgrupperne i befolkningen.
Hvor der i tidligere tid skete sub-optimering og blokering af politik som følge af hensyn til medlemsstater, der havde særinteresser, så er det i ny tid en koncentrisk politik, hvor særinteresser per definition lovgives på lokalt niveau.