Ekstrakt af

Reading Piece #148 - Nationalstaten overtages af regional struktur

Læs den fulde Reading Piece

Over en lang årrække sker en global politisk proces, hvor nationalstater opløses og der skabes et Globalt Magna Carta. Parlamentarisme og regeringsdannelse ændres i takt med, at de nye politiske magtstrukturer fastlægges og aftales. 
I langt de fleste oprindelige nationalstater repræsenterede et parlamentarisk mandat ofte kun en snes tusinde vælgere, og det er iblandt de parlamentarikere, der formår at binde disse vælgergrupper sammen i en meningsfuld sammenhæng, vi finder den ny tids politikere. 
Under Global Magna Carta fastlægges disse nye regioners tilhørsforhold til geopolitiske centre. Regionerne fastlægges ved folkeafstemninger, hvor befolkningen gives et antal valgmuligheder for regionaltilslutning, der opfylder kravene til logik, logistik og geografisk sammenhæng. Et fintmasket net af nye regioner opstår som konsekvens af nationalstaternes opløsning.
Med visse mellemrum valideres regionalgrænser, og nye tilhørsforhold opstår ved en styret og veltilrettelagt politik - ikke bundet sammen af magtmonopoler, som vi kender det fra tidligere tid, der forvaltede historisk betingede grænsedragninger.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herOver en lang årrække sker en global politisk proces, hvor nationalstater opløses og der skabes et Globalt Magna Carta. Parlamentarisme og regeringsdannelse ændres i takt med, at de nye politiske magtstrukturer fastlægges og aftales. 
I langt de fleste oprindelige nationalstater repræsenterede et parlamentarisk mandat ofte kun en snes tusinde vælgere, og det er iblandt de parlamentarikere, der formår at binde disse vælgergrupper sammen i en meningsfuld sammenhæng, vi finder den ny tids politikere. 
Under Global Magna Carta fastlægges disse nye regioners tilhørsforhold til geopolitiske centre. Regionerne fastlægges ved folkeafstemninger, hvor befolkningen gives et antal valgmuligheder for regionaltilslutning, der opfylder kravene til logik, logistik og geografisk sammenhæng. Et fintmasket net af nye regioner opstår som konsekvens af nationalstaternes opløsning.
Med visse mellemrum valideres regionalgrænser, og nye tilhørsforhold opstår ved en styret og veltilrettelagt politik - ikke bundet sammen af magtmonopoler, som vi kender det fra tidligere tid, der forvaltede historisk betingede grænsedragninger.