Ekstrakt af

Reading Piece #113 - Medicin bliver konsulentarbejde

Læs den fulde Reading Piece

Indenfor sundhedsydelser fra praktiserende læger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter m.v. finder betydelige omlægninger sted som resultat af den kendsgerning, at de befolkningsgrupper, der producerer netop disse serviceydelser, er blandt de bedst uddannede i befolkningen, og derfor evner at påtvinge forbrugerne et andet forbrugsmønster end det, som mange andre steder dikteres af forbrugerne selv. 
Sygdomsbehandling er erstattet af sygdomsforebyggelse, og hovedparten af samfundet benytter den ny tids læger og tandlæger til at sikre en bred vifte af præventive behandlinger, hvor slidte eller beskadigede tilstande diagnosticeres og behandles, inden de udvikler sig til en "sygdom".

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herIndenfor sundhedsydelser fra praktiserende læger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter m.v. finder betydelige omlægninger sted som resultat af den kendsgerning, at de befolkningsgrupper, der producerer netop disse serviceydelser, er blandt de bedst uddannede i befolkningen, og derfor evner at påtvinge forbrugerne et andet forbrugsmønster end det, som mange andre steder dikteres af forbrugerne selv. 
Sygdomsbehandling er erstattet af sygdomsforebyggelse, og hovedparten af samfundet benytter den ny tids læger og tandlæger til at sikre en bred vifte af præventive behandlinger, hvor slidte eller beskadigede tilstande diagnosticeres og behandles, inden de udvikler sig til en "sygdom".