Ekstrakt af

Reading Piece #99 - Social accelerator

Læs den fulde Reading Piece

Gradvist udvikles ny tids mere bizarre sociale værktøjer: digitale sociale agenter, der monitorerer enkeltindividers adfærd og tilværelse.
Det startede relativt uskyldigt under påskud om "national sikkerhed" som en mulighed for at effektivisere kriminalitetsbekæmpelse. Disse teknikker udstrækkes til social diagnosticering af enkeltborgere, nu ikke længere for beskytte samfundet mod den enkelte borger - men for at beskytte den enkelte borger mod samfundet.
Ved særlig adfærd udvikler sig intensiveret overvågning og diagnosticering af det enkelte individ, og ved visse foruddefinerede kritiske niveauer udløses den sociale accelerator.
Mennesker er ansat af samfundet til at "resocialisere" truede individer som et menneskelig supplement til de elektroniske "sociale agenter", der i første omgang vil udvælge kandidater til korrigerende adfærd, der er umærkelig og uerklæret. Selv om vi her ser et grænseoverskridende indgreb, vil det lykkes samfundet at vise gode resultater.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herGradvist udvikles ny tids mere bizarre sociale værktøjer: digitale sociale agenter, der monitorerer enkeltindividers adfærd og tilværelse.
Det startede relativt uskyldigt under påskud om "national sikkerhed" som en mulighed for at effektivisere kriminalitetsbekæmpelse. Disse teknikker udstrækkes til social diagnosticering af enkeltborgere, nu ikke længere for beskytte samfundet mod den enkelte borger - men for at beskytte den enkelte borger mod samfundet.
Ved særlig adfærd udvikler sig intensiveret overvågning og diagnosticering af det enkelte individ, og ved visse foruddefinerede kritiske niveauer udløses den sociale accelerator.
Mennesker er ansat af samfundet til at "resocialisere" truede individer som et menneskelig supplement til de elektroniske "sociale agenter", der i første omgang vil udvælge kandidater til korrigerende adfærd, der er umærkelig og uerklæret. Selv om vi her ser et grænseoverskridende indgreb, vil det lykkes samfundet at vise gode resultater.