Ekstrakt af

Reading Piece #97 - Materiel fattigdom

Læs den fulde Reading Piece

Mange yngre mænd og kvinder flytter til metropolerne i de formative år, hvor de tager de første skridt i det professionelle liv. Med livet i byerne, fokus på karrieren og en mere overfladisk livsstil ser de sig gradvist presset ud af et kvalitetsbaseret liv. Det er ikke grupper, der lider materiel nød, men grupperne er ofre for ny tids sociale fattigdom. Isolation, den ny tids modsvar på påtvungen materiel fattigdom.
Dem, der uforskyldt rammes af materiel mangel, afstedkommet af omstændigheder, som individet ikke selv er årsag til eller kan øve indflydelse på, overtager samfundet ansvaret for og overfører ressourcer af materiel art, der bringer det enkelte individ over det definerede minimumsniveau.
Den hjælp, der ydes, er et resultat af den omstændighed, at befolkningen ser deres eget kvalitetsliv for kompromitteret, hvis andre borgere ikke kan opretholde et generelt acceptabelt minimumsniveau.
Der, hvor ny tid imidlertid er meget forskellig, er, hvor samfundet overtager den samlede styring med disse borgeres hele livsførelse og økonomi. I ny tid er dette ansvar koblet sammen med retten til styring.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herMange yngre mænd og kvinder flytter til metropolerne i de formative år, hvor de tager de første skridt i det professionelle liv. Med livet i byerne, fokus på karrieren og en mere overfladisk livsstil ser de sig gradvist presset ud af et kvalitetsbaseret liv. Det er ikke grupper, der lider materiel nød, men grupperne er ofre for ny tids sociale fattigdom. Isolation, den ny tids modsvar på påtvungen materiel fattigdom.
Dem, der uforskyldt rammes af materiel mangel, afstedkommet af omstændigheder, som individet ikke selv er årsag til eller kan øve indflydelse på, overtager samfundet ansvaret for og overfører ressourcer af materiel art, der bringer det enkelte individ over det definerede minimumsniveau.
Den hjælp, der ydes, er et resultat af den omstændighed, at befolkningen ser deres eget kvalitetsliv for kompromitteret, hvis andre borgere ikke kan opretholde et generelt acceptabelt minimumsniveau.
Der, hvor ny tid imidlertid er meget forskellig, er, hvor samfundet overtager den samlede styring med disse borgeres hele livsførelse og økonomi. I ny tid er dette ansvar koblet sammen med retten til styring.