Ekstrakt af

Reading Piece #95 - Velstandsudligning

Læs den fulde Reading Piece

Hvad med alle dem, der ikke er en del af ny tids velfærdsforbedringer? Fattigdom må opdeles i henholdsvis materiel og social fattigdom. Dette tema er undergået så stor forandring, at ændringerne i sig selv er definerende for ny tid.
Ny tid skabes på økonomisk vækst og funktionsudflytning fra de "gamle" økonomier til andre områder på jordkloden. Processen - horisontal velstandsudligning - er den afgørende vækstkomponent i klodens omstilling til velfærdsøkonomi og finder sted samtidig med, at nye geopolitiske magtcentre definerer sig selv.
Den anden re-allokering - vertikal velstandsudligning - er, at i de gamle økonomier omlægges målsætningen for den økonomiske politik fra at være vækstorienteret og velstandssikrende til en vedkendelse af, at velstandsoverflytning må ske på bekostning af den økonomiske vækst og velstandshøjden.
Denne velstandsudligning sikrer balancering af den globale økonomi, og dermed skabelsen af velfærdsligning, en fredelig sameksistens i den ikke-inflatoriske økonomi.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herHvad med alle dem, der ikke er en del af ny tids velfærdsforbedringer? Fattigdom må opdeles i henholdsvis materiel og social fattigdom. Dette tema er undergået så stor forandring, at ændringerne i sig selv er definerende for ny tid.
Ny tid skabes på økonomisk vækst og funktionsudflytning fra de "gamle" økonomier til andre områder på jordkloden. Processen - horisontal velstandsudligning - er den afgørende vækstkomponent i klodens omstilling til velfærdsøkonomi og finder sted samtidig med, at nye geopolitiske magtcentre definerer sig selv.
Den anden re-allokering - vertikal velstandsudligning - er, at i de gamle økonomier omlægges målsætningen for den økonomiske politik fra at være vækstorienteret og velstandssikrende til en vedkendelse af, at velstandsoverflytning må ske på bekostning af den økonomiske vækst og velstandshøjden.
Denne velstandsudligning sikrer balancering af den globale økonomi, og dermed skabelsen af velfærdsligning, en fredelig sameksistens i den ikke-inflatoriske økonomi.