Ekstrakt af

Reading Piece #94 - Erhvervsfinansiering

Læs den fulde Reading Piece

Erhvervslivet er ikke og bliver aldrig selvfinansierende. Erhvervslivets behov for adgang til risikokapital vokser med den økonomiske vækst, udviklingen af velfærdsøkonomien og det stadigt stigende volumen af produktion.
Et afgørende temaskift, som finder sted er, at den kolossale akkumulation af pensionskapital omlægges til et direkte engagement i erhvervslivet i takt med, at lavinflation og lavrente udhuler fundamentet for at udbetale realværdisikrede pensioner. 
Banker presses til at omlægge deres virksomhed til videnoverførsel, facilitering og kanalisering.
Der skabes en solidarisk alliance imellem kapitalejere og beskæftigede indenfor bestemte brancher, hvor det for den beskæftigede bliver en naturlig forudsætning, at den passive pensionskapital recirkuleres tilbage i netop det erhverv, hvor den beskæftigede selv befinder sig.
Ejerskabet af pensionskapitalerne atomiseres ud i et anvendt ejerskab af dem, der ejer indskuddene. En ejer af indskud i en pensionskasse kan dermed omlægge dette indskud fra tidligere tids genetiske finansinstrument eller anonyme kapitalindskud til aktivt ejerskab i den virksomhed, hvor ejeren selv er medarbejder.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herErhvervslivet er ikke og bliver aldrig selvfinansierende. Erhvervslivets behov for adgang til risikokapital vokser med den økonomiske vækst, udviklingen af velfærdsøkonomien og det stadigt stigende volumen af produktion.
Et afgørende temaskift, som finder sted er, at den kolossale akkumulation af pensionskapital omlægges til et direkte engagement i erhvervslivet i takt med, at lavinflation og lavrente udhuler fundamentet for at udbetale realværdisikrede pensioner. 
Banker presses til at omlægge deres virksomhed til videnoverførsel, facilitering og kanalisering.
Der skabes en solidarisk alliance imellem kapitalejere og beskæftigede indenfor bestemte brancher, hvor det for den beskæftigede bliver en naturlig forudsætning, at den passive pensionskapital recirkuleres tilbage i netop det erhverv, hvor den beskæftigede selv befinder sig.
Ejerskabet af pensionskapitalerne atomiseres ud i et anvendt ejerskab af dem, der ejer indskuddene. En ejer af indskud i en pensionskasse kan dermed omlægge dette indskud fra tidligere tids genetiske finansinstrument eller anonyme kapitalindskud til aktivt ejerskab i den virksomhed, hvor ejeren selv er medarbejder.