Ekstrakt af

Reading Piece #93 - Finansiering af fast ejendom

Læs den fulde Reading Piece

Den menneskelige natur med dens udtalte ønske om at eje egen bopæl er ikke forsvundet i ny tid, nærmere skærpet af den ny sædvane, hvor man fastholder bopæl i livscentrene, og hvor flere samtidige generationer fastholder samme livscenter som centrum for livsinteressen.
Det bliver sådan, at man i ny tid ikke sjældent ser, at borgere kan sikre sig en negativ rente ved at lade kapital indtræde i ejerskabet og i stedet tiltræde ret beskedne lejeomkostninger. Det vedvarende behov for brug af fast ejendom gør placering af den overskydende likviditet netop i denne type værdier attraktive for kapitalejerne.
Omkostningerne ved brug af disse kreditmuligheder ligger typisk omkring den langsigtede årlige vækstprocent i den globale økonomi, tillagt den ubetydelige inflation. Sammenfattende bliver situationen derfor den, at uanset om man ejer eller lejer, så vil finansieringen opsluge værditilvæksten.
I forhold til tidligere er det forandrede, at belåning er øjeblikkelig og automatisk; at belåningsgrundlaget er objektivt; at renten er lav og at værditilvæksten alene opbygges i takt med, at man sparer op i den købte ejendom.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herDen menneskelige natur med dens udtalte ønske om at eje egen bopæl er ikke forsvundet i ny tid, nærmere skærpet af den ny sædvane, hvor man fastholder bopæl i livscentrene, og hvor flere samtidige generationer fastholder samme livscenter som centrum for livsinteressen.
Det bliver sådan, at man i ny tid ikke sjældent ser, at borgere kan sikre sig en negativ rente ved at lade kapital indtræde i ejerskabet og i stedet tiltræde ret beskedne lejeomkostninger. Det vedvarende behov for brug af fast ejendom gør placering af den overskydende likviditet netop i denne type værdier attraktive for kapitalejerne.
Omkostningerne ved brug af disse kreditmuligheder ligger typisk omkring den langsigtede årlige vækstprocent i den globale økonomi, tillagt den ubetydelige inflation. Sammenfattende bliver situationen derfor den, at uanset om man ejer eller lejer, så vil finansieringen opsluge værditilvæksten.
I forhold til tidligere er det forandrede, at belåning er øjeblikkelig og automatisk; at belåningsgrundlaget er objektivt; at renten er lav og at værditilvæksten alene opbygges i takt med, at man sparer op i den købte ejendom.