Ekstrakt af

Reading Piece #92 - Forbrugskreditter og private lån

Læs den fulde Reading Piece

I en tid, hvor kapitalen er rigelig vil man kun kunne få en betaling for at stille penge til rådighed; en betaling, der svarer til den vækstprocent, der er i det globale samfund.  Leverandørernes finansiering og gevinst ved salg "bundles" ind i en og samme betaling. I essensen er der indifferens for, om en kunde betaler selv eller benytter sig af finansiering.
I og med at "banker og pengeinstitutter" har skiftet karakter til store clearinghuse, så er kreditdelen for så vidt "out-sourced" direkte til de forretningsdrivende. Den tid er forbi, hvor det er et selvstændigt forretningsområde at tilbyde forbrugslån.
Hovedparten af den beskæftigede befolkning tegner samtidig med deres ansættelsesaftale en forsikringskontrakt, der altid sikrer den forsikrede en given kreditreserve over et fastsat tidsrum. Enhver kan se størrelsen af kreditreserven, der er til disposition. For forbrugslån, optaget under beskæftigelse er der dermed en forsikringsmæssig afdækning af risikoen, og ændrede profiler i den statistisk forventede indkomst medfører automatisk justering i kreditreserven.
I og med at "banker og pengeinstitutter" har skiftet karakter til store clearinghuse, så er kreditdelen for så vidt "out-sourced" direkte til de forretningsdrivende. Den tid er forbi, hvor det er et selvstændigt forretningsområde at tilbyde forbrugslån.
Hovedparten af den beskæftigede befolkning tegner samtidig med deres ansættelsesaftale en forsikringskontrakt, der altid sikrer den forsikrede en given kreditreserve over et fastsat tidsrum. Enhver kan se størrelsen af kreditreserven, der er til disposition. For forbrugslån, optaget under beskæftigelse er der dermed en forsikringsmæssig afdækning af risikoen, og ændrede profiler i den statistisk forventede indkomst medfører automatisk justering i kreditreserven.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion her



I en tid, hvor kapitalen er rigelig vil man kun kunne få en betaling for at stille penge til rådighed; en betaling, der svarer til den vækstprocent, der er i det globale samfund.  Leverandørernes finansiering og gevinst ved salg "bundles" ind i en og samme betaling. I essensen er der indifferens for, om en kunde betaler selv eller benytter sig af finansiering.
I og med at "banker og pengeinstitutter" har skiftet karakter til store clearinghuse, så er kreditdelen for så vidt "out-sourced" direkte til de forretningsdrivende. Den tid er forbi, hvor det er et selvstændigt forretningsområde at tilbyde forbrugslån.
Hovedparten af den beskæftigede befolkning tegner samtidig med deres ansættelsesaftale en forsikringskontrakt, der altid sikrer den forsikrede en given kreditreserve over et fastsat tidsrum. Enhver kan se størrelsen af kreditreserven, der er til disposition. For forbrugslån, optaget under beskæftigelse er der dermed en forsikringsmæssig afdækning af risikoen, og ændrede profiler i den statistisk forventede indkomst medfører automatisk justering i kreditreserven.
I og med at "banker og pengeinstitutter" har skiftet karakter til store clearinghuse, så er kreditdelen for så vidt "out-sourced" direkte til de forretningsdrivende. Den tid er forbi, hvor det er et selvstændigt forretningsområde at tilbyde forbrugslån.
Hovedparten af den beskæftigede befolkning tegner samtidig med deres ansættelsesaftale en forsikringskontrakt, der altid sikrer den forsikrede en given kreditreserve over et fastsat tidsrum. Enhver kan se størrelsen af kreditreserven, der er til disposition. For forbrugslån, optaget under beskæftigelse er der dermed en forsikringsmæssig afdækning af risikoen, og ændrede profiler i den statistisk forventede indkomst medfører automatisk justering i kreditreserven.