Ekstrakt af

Reading Piece #90 - Lav inflation

Læs den fulde Reading Piece

Stadige og vedholdende produktivitetsforbedringer, den globale befolkningstilvækst og en effektiv global markedsøkonomi eliminerer omkostningsinflationen.
Efterspørgselsinflation er voldsomt reduceret, idet ny tid er en økonomi med få flaskehalse og et væld af genetiske produkter, der substituerer hinanden i et konkurrencemiljø, hvor priser nærmer sig de globale marginale produktionsomkostninger. Kapacitetsapparatet når en størrelse og effektivitet, hvor lejlighedsvise udsving absorberes som små marginale forskelle. 
Tidligere tids prisinflation som følge af prisstigninger på råstoffer og energi samt stigende efterspørgsel på fast ejendom er også bragt under kontrol. En af de væsentligste faktorer bag tidligere tids lejlighedsvise prisinflation kunne henføres til prisen på råstoffer og energi. Behovet for at føre klassisk pengepolitik i et samfund med lav eller ingen inflation er begrænset.
Selv om prisinflation fra energiforbruget er marginaliseret i ny tid, er der dog et voldsomt stigende behov for råvarer. Alt produceres iht. de behov der er i markedet, og de output-baserede udbuds- og efterspørgselsmodeller er sat ud af kraft

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herStadige og vedholdende produktivitetsforbedringer, den globale befolkningstilvækst og en effektiv global markedsøkonomi eliminerer omkostningsinflationen.
Efterspørgselsinflation er voldsomt reduceret, idet ny tid er en økonomi med få flaskehalse og et væld af genetiske produkter, der substituerer hinanden i et konkurrencemiljø, hvor priser nærmer sig de globale marginale produktionsomkostninger. Kapacitetsapparatet når en størrelse og effektivitet, hvor lejlighedsvise udsving absorberes som små marginale forskelle. 
Tidligere tids prisinflation som følge af prisstigninger på råstoffer og energi samt stigende efterspørgsel på fast ejendom er også bragt under kontrol. En af de væsentligste faktorer bag tidligere tids lejlighedsvise prisinflation kunne henføres til prisen på råstoffer og energi. Behovet for at føre klassisk pengepolitik i et samfund med lav eller ingen inflation er begrænset.
Selv om prisinflation fra energiforbruget er marginaliseret i ny tid, er der dog et voldsomt stigende behov for råvarer. Alt produceres iht. de behov der er i markedet, og de output-baserede udbuds- og efterspørgselsmodeller er sat ud af kraft