Ekstrakt af

Reading Piece #82 - Legitimitet afgørende i den moralske virkelighedskontrol

Læs den fulde Reading Piece

En ting er, hvad man kan, en anden ting er, hvad man kan være bekendt. Ved at have mistet jordforbindelsen og legitimiteten i tidligere tid, har stadigt flere beslutninger og handlinger kunnet gennemføres, som stadig knopskydning på samme stamme, der til sidst ikke vil kunne bære. I ny tid vil der blive gjort meget for at rette op på disse fejl.
I efterprøvelsen af, hvad der gik galt, vil der blive stillet fokus på den kirkelige institution. I takt med stigende desillusion og erkendelse af, at for mange ting er gået galt, vil en voksende skare af befolkningen stille krav om, at grundlæggende normer og livsværdier skal genintroduceres i samfundet.
En lille befolkningsgruppe, der i lang tid har været betragtet som sekterisk og "tilbagestående", vil få tilført nye deltagere, der mere vil være optaget af indholdet af den kristne medmenneskelighed end af kirken som institution.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herEn ting er, hvad man kan, en anden ting er, hvad man kan være bekendt. Ved at have mistet jordforbindelsen og legitimiteten i tidligere tid, har stadigt flere beslutninger og handlinger kunnet gennemføres, som stadig knopskydning på samme stamme, der til sidst ikke vil kunne bære. I ny tid vil der blive gjort meget for at rette op på disse fejl.
I efterprøvelsen af, hvad der gik galt, vil der blive stillet fokus på den kirkelige institution. I takt med stigende desillusion og erkendelse af, at for mange ting er gået galt, vil en voksende skare af befolkningen stille krav om, at grundlæggende normer og livsværdier skal genintroduceres i samfundet.
En lille befolkningsgruppe, der i lang tid har været betragtet som sekterisk og "tilbagestående", vil få tilført nye deltagere, der mere vil være optaget af indholdet af den kristne medmenneskelighed end af kirken som institution.