Ekstrakt af

Reading Piece #77 - Skuespil flyttes ud til publikum

Læs den fulde Reading Piece

Skuespil laves i ny tid for så vidt kun i én "master," der herefter er grundlaget for den virtuelle fremførelse ude omkring hos publikum.
Det er klart, at muligheden for flerdimensionel digital levering til rummet omkring publikum, hvor det så måtte blive valgt af den enkelte, ikke er en teknologi, der ligger i den umiddelbare fremtid.
Kunstnere vil se det som deres opgave at muliggøre afvikling af skuespil hos publikum, lang tid før den elektroniske leveringsform bliver en mulighed. 
At skuespillere kan rekvireres til at rådgive om - og tilrettelægge - fremførelse af skuespil, vil blive afsættet for etablering af en ny form for sociale aktiviteter. Netop i relation til skuespil bliver den umiddelbare fremtids kvalitetsoplevelse og nye livsideal opfyldt ved, at publikum deltager interaktivt.
Fremtidens scenografi og produktionstilrettelæggelse vil i første omgang derfor blive en eksercits i at kunne lave mobile scener og udstyr. 
Men fremtidens publikum vil se deltagelsen i skuespillet og afviklingen af det som det primære. Ikke rollen som passive tilskuere.
Efter en periode vil skuespilkunsten og publikum sammen efterspørge netop de løsninger, der bliver resultatet af det endelige teknologiske kvantespring, hvor skuespillet leveres decentralt som virtuelle opførelser i flerdimensionalitet i rummet omkring publikum.
"Kultursummen" bliver derfor meget større, omend på bekostning af "kulturhøjden." Det vil dog blive bedre, end mange vil frygte.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herSkuespil laves i ny tid for så vidt kun i én "master," der herefter er grundlaget for den virtuelle fremførelse ude omkring hos publikum.
Det er klart, at muligheden for flerdimensionel digital levering til rummet omkring publikum, hvor det så måtte blive valgt af den enkelte, ikke er en teknologi, der ligger i den umiddelbare fremtid.
Kunstnere vil se det som deres opgave at muliggøre afvikling af skuespil hos publikum, lang tid før den elektroniske leveringsform bliver en mulighed. 
At skuespillere kan rekvireres til at rådgive om - og tilrettelægge - fremførelse af skuespil, vil blive afsættet for etablering af en ny form for sociale aktiviteter. Netop i relation til skuespil bliver den umiddelbare fremtids kvalitetsoplevelse og nye livsideal opfyldt ved, at publikum deltager interaktivt.
Fremtidens scenografi og produktionstilrettelæggelse vil i første omgang derfor blive en eksercits i at kunne lave mobile scener og udstyr. 
Men fremtidens publikum vil se deltagelsen i skuespillet og afviklingen af det som det primære. Ikke rollen som passive tilskuere.
Efter en periode vil skuespilkunsten og publikum sammen efterspørge netop de løsninger, der bliver resultatet af det endelige teknologiske kvantespring, hvor skuespillet leveres decentralt som virtuelle opførelser i flerdimensionalitet i rummet omkring publikum.
"Kultursummen" bliver derfor meget større, omend på bekostning af "kulturhøjden." Det vil dog blive bedre, end mange vil frygte.