Ekstrakt af

Reading Piece #76 - Skuespil som flerdemensional præsentation

Læs den fulde Reading Piece

I fremtiden vil skuespil blive bestilt som flerdimensionel præsentation i rummet omkring publikum. Der vil endog opstå den praksis, at publikum for så vidt bliver en del af skuespillet, idet publikum kan bevæge sig i rummet blandt de virtuelle elementer og skuespillerne. Publikum kan sågar selv "castes" til en rolle.
Skuespil bliver en helt ny måde at beskæftige sig selv på, med handling, replikker og omklædning, og dermed meget forskellig fra de deltagelsesmuligheder, der tillades i de tilsvarende projekter fra producenterne af underholdningsindhold.
Selvfølgelig vil der være traditionelle skuespil i gammeldags forstand, som samler en kreds af entusiaster og andre med veneration for gamle dyder. Men den store del af det faktiske forbrug vil finde sted på den nye platform.
For den enkelte skuespiller vil denne mulighed for at "levere" skuespillet blive set som en voldsom forbedring i den enkelte skuespillers eget liv. Kunstnerne vil se den ny udvikling som led i en personlig frigørelse, der samlet styrker evnen og viljen til kreativ produktion og kunstnerisk udfoldelse. 
Det står nemlig intetsteds skrevet, at skuespil præsenteres bedst om aftenen, og at skuespillerne er bedre stillet ved natarbejde og gentagelse.  Ulempen ved den bundne tid og det faste format i et lukket teaterrum er så uattraktive og uvæsentlige for det kunstneriske indtryk, at publikum hurtigt vil omfavne de nye teknologiske løsninger.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI fremtiden vil skuespil blive bestilt som flerdimensionel præsentation i rummet omkring publikum. Der vil endog opstå den praksis, at publikum for så vidt bliver en del af skuespillet, idet publikum kan bevæge sig i rummet blandt de virtuelle elementer og skuespillerne. Publikum kan sågar selv "castes" til en rolle.
Skuespil bliver en helt ny måde at beskæftige sig selv på, med handling, replikker og omklædning, og dermed meget forskellig fra de deltagelsesmuligheder, der tillades i de tilsvarende projekter fra producenterne af underholdningsindhold.
Selvfølgelig vil der være traditionelle skuespil i gammeldags forstand, som samler en kreds af entusiaster og andre med veneration for gamle dyder. Men den store del af det faktiske forbrug vil finde sted på den nye platform.
For den enkelte skuespiller vil denne mulighed for at "levere" skuespillet blive set som en voldsom forbedring i den enkelte skuespillers eget liv. Kunstnerne vil se den ny udvikling som led i en personlig frigørelse, der samlet styrker evnen og viljen til kreativ produktion og kunstnerisk udfoldelse. 
Det står nemlig intetsteds skrevet, at skuespil præsenteres bedst om aftenen, og at skuespillerne er bedre stillet ved natarbejde og gentagelse.  Ulempen ved den bundne tid og det faste format i et lukket teaterrum er så uattraktive og uvæsentlige for det kunstneriske indtryk, at publikum hurtigt vil omfavne de nye teknologiske løsninger.