Ekstrakt af

Reading Piece #66 - Annoncering må finde nye veje

Læs den fulde Reading Piece

Reklamer vil finde nye veje ad stadigt mere subtile og ubemærkede kanaler. For tv-mediets vedkommende vil brugernes fravalg af "sampakkede" programmer til fordel for brugerstyret og selektivt valg af programmer gøre det vanskeligt at indbygge reklameblokke. Forudsætningen for reklamer i TV var, at seerne skulle indfanges og udsættes for påvirkning i fraværet af anden valgmulighed.
Forsøg med "indfletning" af reklamer ved afbrydelse i leverancen af underholdningsindhold bliver set som uattraktivt fra brugernes synspunkt. Vurderingen munder ud i en erkendelse af, at reklamer kun kan bringes til brugernes bevidsthed i de situationer, hvor reklamebudskabet i sig selv bliver betragtet som kvalitativt indhold eller indholdssupplement. En anden mulighed bliver forudgående accept af eksponering kombineret med sponsorering, der tillader brugeren adgang til en bestemt type indhold.
Den digitale platform vil tillade brugeren at efterforske produkter, ved gennem aktiv kommando at forlade indholdsplatformen for at udnytte en bagvedliggende informationsplatform. Gennem indholdsplatformen kan brugeren søge oplysninger om specifikke produkter, som har været præsenteret i sammenhæng med indholdsstoffet eller foretage køb.
På sin vis kan man sige, at ny tid har gjort de tidligere annoncørers mål med det at reklamere til mediernes eget problem. Man får betaling som fortjent, men betalingen bliver højere og mere lukrativ - for de, der forstår at lave den rigtige produktplacering i forbindelse med indholdsstof.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herReklamer vil finde nye veje ad stadigt mere subtile og ubemærkede kanaler. For tv-mediets vedkommende vil brugernes fravalg af "sampakkede" programmer til fordel for brugerstyret og selektivt valg af programmer gøre det vanskeligt at indbygge reklameblokke. Forudsætningen for reklamer i TV var, at seerne skulle indfanges og udsættes for påvirkning i fraværet af anden valgmulighed.
Forsøg med "indfletning" af reklamer ved afbrydelse i leverancen af underholdningsindhold bliver set som uattraktivt fra brugernes synspunkt. Vurderingen munder ud i en erkendelse af, at reklamer kun kan bringes til brugernes bevidsthed i de situationer, hvor reklamebudskabet i sig selv bliver betragtet som kvalitativt indhold eller indholdssupplement. En anden mulighed bliver forudgående accept af eksponering kombineret med sponsorering, der tillader brugeren adgang til en bestemt type indhold.
Den digitale platform vil tillade brugeren at efterforske produkter, ved gennem aktiv kommando at forlade indholdsplatformen for at udnytte en bagvedliggende informationsplatform. Gennem indholdsplatformen kan brugeren søge oplysninger om specifikke produkter, som har været præsenteret i sammenhæng med indholdsstoffet eller foretage køb.
På sin vis kan man sige, at ny tid har gjort de tidligere annoncørers mål med det at reklamere til mediernes eget problem. Man får betaling som fortjent, men betalingen bliver højere og mere lukrativ - for de, der forstår at lave den rigtige produktplacering i forbindelse med indholdsstof.