Ekstrakt af

Reading Piece #62 - Film frigives ikke i "vinduer"

Læs den fulde Reading Piece

Biografer lukkes, udlejning af DVD-film har ikke et marked og TV-kanaler eksisterer ikke i ny tid.
Tidligere styrede filmbranchen markedsplaceringen af nye film ved at frigive film i bestemte takter. De vinduer vil blive udvisket i takt med den digitale forbrugers ønsker om at få leveret indhold direkte i forbrugssituationen.
Samtidig vil frigjorte titler ikke blive "markeds-mættede" som tidligere, idet det individualiserede forbrug ikke mætter forbruget som tidligere tiders rundkastning på f.eks. TV.
Filmselskaberne vil specialisere sig i rummet mellem den kreative masse på den ene side og ressourcerne til at skabe projekterne på den anden. Den fysiske produktion vil overgå til produktionsselskaber, ganske som vi så det for tv-stationernes produktion af fiktion og pladeselskabernes produktion af "plader."
Adgangen til den kreative talentmasse, adgangen til global distribution og ejerskab af andre rettigheder afgør fremtiden for filmselskaberne. Bag film er der en større forskellighed af rettighedsindehavere, og koordineringen af disse interesser bliver et særligt kompetenceområde, som filmselskaberne har historisk baggrund for at styre og tilrettelægge.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herBiografer lukkes, udlejning af DVD-film har ikke et marked og TV-kanaler eksisterer ikke i ny tid.
Tidligere styrede filmbranchen markedsplaceringen af nye film ved at frigive film i bestemte takter. De vinduer vil blive udvisket i takt med den digitale forbrugers ønsker om at få leveret indhold direkte i forbrugssituationen.
Samtidig vil frigjorte titler ikke blive "markeds-mættede" som tidligere, idet det individualiserede forbrug ikke mætter forbruget som tidligere tiders rundkastning på f.eks. TV.
Filmselskaberne vil specialisere sig i rummet mellem den kreative masse på den ene side og ressourcerne til at skabe projekterne på den anden. Den fysiske produktion vil overgå til produktionsselskaber, ganske som vi så det for tv-stationernes produktion af fiktion og pladeselskabernes produktion af "plader."
Adgangen til den kreative talentmasse, adgangen til global distribution og ejerskab af andre rettigheder afgør fremtiden for filmselskaberne. Bag film er der en større forskellighed af rettighedsindehavere, og koordineringen af disse interesser bliver et særligt kompetenceområde, som filmselskaberne har historisk baggrund for at styre og tilrettelægge.