Ekstrakt af

Reading Piece #53 - Digitale medier bliver en del af beslutningsprocessen

Læs den fulde Reading Piece

Det vil af befolkningen blive set som en af dagligdagens kvalitetskomponenter at øve indflydelse på egen situation. Pressen og de kommunikationskanaler, som oplysninger videregives igennem, vil komme under forandring og visse formater for nyhedsformidling må ændres for stadig at have markedsberettigelse.
Den fremtidige bruger af nyhedsmedia vil vælge emner og programmer og ikke være bundet af den systematiske kanal-broadcasting, som kendes fra tidligere.
Brugeren bliver mere kvalificeret, hvilket hæmmer mediets mulighed for at holdningspåvirke med bred appel. Enhver påvirkning vil komme under kritisk vurdering af medieforbrugeren selv. Avisernes hele overlevelsesgrundlag bliver journalistisk bearbejdet baggrundsstof, og i mindre omfang nyhedsformidling.
Opgaven er derfor at hjælpe befolkningen med at sortere, hvad der er væsentligT og uvæsentligt samt bidrage med baggrund og forudsætningsindsigt. Kun få fremtidige forbrugere vil betale for holdningsskabelse.
Pressens placering i holdningsdannelsen er styrket - men som holdningsskaber er den væk.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herDet vil af befolkningen blive set som en af dagligdagens kvalitetskomponenter at øve indflydelse på egen situation. Pressen og de kommunikationskanaler, som oplysninger videregives igennem, vil komme under forandring og visse formater for nyhedsformidling må ændres for stadig at have markedsberettigelse.
Den fremtidige bruger af nyhedsmedia vil vælge emner og programmer og ikke være bundet af den systematiske kanal-broadcasting, som kendes fra tidligere.
Brugeren bliver mere kvalificeret, hvilket hæmmer mediets mulighed for at holdningspåvirke med bred appel. Enhver påvirkning vil komme under kritisk vurdering af medieforbrugeren selv. Avisernes hele overlevelsesgrundlag bliver journalistisk bearbejdet baggrundsstof, og i mindre omfang nyhedsformidling.
Opgaven er derfor at hjælpe befolkningen med at sortere, hvad der er væsentligT og uvæsentligt samt bidrage med baggrund og forudsætningsindsigt. Kun få fremtidige forbrugere vil betale for holdningsskabelse.
Pressens placering i holdningsdannelsen er styrket - men som holdningsskaber er den væk.