Ekstrakt af

Reading Piece #46 - Sygdom forebygges

Læs den fulde Reading Piece

Tidligere var sygdomsforebyggelse koncentreret om ret primitive forholdsregler som motion, sunde spisevaner og fravalg af farlige forbrugsprodukter. I ny tid inddrages teknologi og forebyggende behandlingsteknikker.
Det bliver almindeligt udbredt, at ødelagte eller beskadigede gener på forskellige tidspunkter i et individs livsforløb gøres til genstand for genterapeutisk behandling, således at det ødelagte gen erstattes eller repareres af en stamcelle-applikation. 
Uanset, om den genetiske disposition foreligger fra fødslen eller om det drejer sig om skader, der opstår som følge af slitage og sygdom, vil cellebanken kunne anvendes. Dele af ny tids befolkning har egne stamceller opmagasineret, mens andre må benytte genetiske reproduktioner og acceptere, at de efter behandling må leve med et omstillet "hybridt immunforsvar" og livsvarig medicinering.
Defekte organer bliver erstattet af nye, der rekvireres i takt med, at man konstaterer en svækket funktionsevne, men altså før individet kan karakteriseres som syg i klassisk forstand.
Et kvantespring indenfor transplantations-medicin sikrer evnen til at seriefremstille organer i alle gængse vævstyper med stor forligelighed mellem donor og den modtagende patient. Nationale transplantationsarkiver oprettes. 
Tidligere tiders massesygdom udryddes i takt med de teknologiske fremskridt. Evnen til at skabe blodceller, nerveceller og nyt væv tillader eliminering af tidligere tiders folkesygdomme.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herTidligere var sygdomsforebyggelse koncentreret om ret primitive forholdsregler som motion, sunde spisevaner og fravalg af farlige forbrugsprodukter. I ny tid inddrages teknologi og forebyggende behandlingsteknikker.
Det bliver almindeligt udbredt, at ødelagte eller beskadigede gener på forskellige tidspunkter i et individs livsforløb gøres til genstand for genterapeutisk behandling, således at det ødelagte gen erstattes eller repareres af en stamcelle-applikation. 
Uanset, om den genetiske disposition foreligger fra fødslen eller om det drejer sig om skader, der opstår som følge af slitage og sygdom, vil cellebanken kunne anvendes. Dele af ny tids befolkning har egne stamceller opmagasineret, mens andre må benytte genetiske reproduktioner og acceptere, at de efter behandling må leve med et omstillet "hybridt immunforsvar" og livsvarig medicinering.
Defekte organer bliver erstattet af nye, der rekvireres i takt med, at man konstaterer en svækket funktionsevne, men altså før individet kan karakteriseres som syg i klassisk forstand.
Et kvantespring indenfor transplantations-medicin sikrer evnen til at seriefremstille organer i alle gængse vævstyper med stor forligelighed mellem donor og den modtagende patient. Nationale transplantationsarkiver oprettes. 
Tidligere tiders massesygdom udryddes i takt med de teknologiske fremskridt. Evnen til at skabe blodceller, nerveceller og nyt væv tillader eliminering af tidligere tiders folkesygdomme.