Ekstrakt af

Reading Piece #42 - Klassetrin opløses

Læs den fulde Reading Piece

I ny tid er der sket et komplet brud med de fabrikationsprægede uddannelsessystemer. Den rigide opdeling i målbar kompetenceforbedring er opgivet. 
Grundtanken bag den ny tids udviklingscenter er, at ethvert barn skal følge sit naturlige spor. I takt med at det følges, kan et barn gradvist tilbydes stadig flere muligheder, en avanceret udviklings-matrix, hvor tilbud og muligheder udgør et kalejdoskopisk aktivitetsrum omkring barnet.
Man presser ikke udviklingen af kernekompetencer igennem, men tillader at de nås i et tempo, der er afpasset barnets behov og faktiske brug. Niveauskift indenfor tilvalgte særinteresser kan kun tillades ved visse forbedrede kernekompetencer i et parallelt forløb. Om et ungt menneske vælger at "bundle" sin indsats på den ene eller anden måde er mindre væsentlig, blot skal udviklingspaletten i sidste ende være tilgodeset.
Karaktergivning og standpunktsopgørelser mister deres mening i ny tid, idet man alene ved at bestå visse definerede kvalitetskrav automatisk glider videre til næste fortløbende niveau indenfor et fag eller en kernekompetence. Der er formentlig 20-30 niveauer, der kan passeres, og interessen samler sig mere om, hvilket niveau, den enkelte er kommet til, end om nogen er bedre end andre på et niveau.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI ny tid er der sket et komplet brud med de fabrikationsprægede uddannelsessystemer. Den rigide opdeling i målbar kompetenceforbedring er opgivet. 
Grundtanken bag den ny tids udviklingscenter er, at ethvert barn skal følge sit naturlige spor. I takt med at det følges, kan et barn gradvist tilbydes stadig flere muligheder, en avanceret udviklings-matrix, hvor tilbud og muligheder udgør et kalejdoskopisk aktivitetsrum omkring barnet.
Man presser ikke udviklingen af kernekompetencer igennem, men tillader at de nås i et tempo, der er afpasset barnets behov og faktiske brug. Niveauskift indenfor tilvalgte særinteresser kan kun tillades ved visse forbedrede kernekompetencer i et parallelt forløb. Om et ungt menneske vælger at "bundle" sin indsats på den ene eller anden måde er mindre væsentlig, blot skal udviklingspaletten i sidste ende være tilgodeset.
Karaktergivning og standpunktsopgørelser mister deres mening i ny tid, idet man alene ved at bestå visse definerede kvalitetskrav automatisk glider videre til næste fortløbende niveau indenfor et fag eller en kernekompetence. Der er formentlig 20-30 niveauer, der kan passeres, og interessen samler sig mere om, hvilket niveau, den enkelte er kommet til, end om nogen er bedre end andre på et niveau.