Ekstrakt af

Reading Piece #41 - Skolen bliver samlet servicetilbud til unge

Læs den fulde Reading Piece

Udviklingscentret - tidligere kendt som skolen - er nu centrum for børn og unges livsinteresse, idet det er i disse omgivelser, man sikres selvudvikling, og hvor den virtuelle digitale tilværelse underlægges virkelighedskontrol.
Udviklingscentret ser sin opgave som kompetenceopbyggende og som globalt servicecenter for deres kunder. Tidens børn og unge.
I praksis opstår berøringen mellem udviklingscentret og børn ved brug af naturlige indslusningstilbud, der optræder naturligt der, hvor pasningscentret for småbørn slipper taget.
Unge forældre, der selv kræver optimering af egne kvalitetsværdier, accepterer ikke rollen som arbejds-, beslutnings- og eksekutionscenter for alle hverdagsproblemer og opgaver indenfor kernefamilien. Forældrene vil ikke acceptere, at deres barns muligheder for at udvikle og forfølge selvidentitet og selvværd ikke gives de bedst mulige, institutionelle betingelser.
Den tilstand, hvor børn og unge kunne kannibalisere et andet familiemedlems hverdag er ikke påskønnet i ny tid. Tidens mantra er, at selvengagement kvalificerer.  
Udviklingscentret er et krav fra forældrene, fordi det opvoksende barn skal vristes fri af det virtuelle digitale miljø og i stedet udvikle sig i den virkelighed, som befordrer selvidentitet, kompetencer og selvansvar.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herUdviklingscentret - tidligere kendt som skolen - er nu centrum for børn og unges livsinteresse, idet det er i disse omgivelser, man sikres selvudvikling, og hvor den virtuelle digitale tilværelse underlægges virkelighedskontrol.
Udviklingscentret ser sin opgave som kompetenceopbyggende og som globalt servicecenter for deres kunder. Tidens børn og unge.
I praksis opstår berøringen mellem udviklingscentret og børn ved brug af naturlige indslusningstilbud, der optræder naturligt der, hvor pasningscentret for småbørn slipper taget.
Unge forældre, der selv kræver optimering af egne kvalitetsværdier, accepterer ikke rollen som arbejds-, beslutnings- og eksekutionscenter for alle hverdagsproblemer og opgaver indenfor kernefamilien. Forældrene vil ikke acceptere, at deres barns muligheder for at udvikle og forfølge selvidentitet og selvværd ikke gives de bedst mulige, institutionelle betingelser.
Den tilstand, hvor børn og unge kunne kannibalisere et andet familiemedlems hverdag er ikke påskønnet i ny tid. Tidens mantra er, at selvengagement kvalificerer.  
Udviklingscentret er et krav fra forældrene, fordi det opvoksende barn skal vristes fri af det virtuelle digitale miljø og i stedet udvikle sig i den virkelighed, som befordrer selvidentitet, kompetencer og selvansvar.