Ekstrakt af

Reading Piece #40 - Skolen bliver udviklingscenter

Læs den fulde Reading Piece

Skolen udvikler sig til et servicecenter, hvor undervisning og indlæring kun er en del af opgaven, idet rammen udvides til at blive en bred kvalifikationsopbygning gennem integration af uddannelse, fritidsinteresser, hobbies og det sociale liv.
Den ydelse, der leveres, er en globaliseret social, kulturel, human og faglig service til ny tids unge generation - leveret af medarbejdere, der ikke tager på arbejde, men ser arbejdet som en del af deres egen fortolkning af livskvalitet.
Klassificering af elever efter alder ophører, idet uddannelsestilbuddene indrettes efter det enkelte barns personlige anlæg, udviklingsniveau og kompetencer, suppleret med ny teknologi og humanressourcer.
Man forlader "one-size-fits-all" tilpasset den svageste fællesnævner. Udviklingscentret tillader det enkelte barn at springe i niveauerne, baseret på egne evner, anlæg og opnåede resultater. 
Det siger sig selv, at ny tids udviklingscentre stiller krav til nye ressourcer indenfor et utal af områder, der repræsenterer en sammensmeltning af traditionelle undervisningsområder. Det være sig af teknisk, håndværksmæssig, kreativ eller forretningsmæssig karakter - uddannelsescentret danner ramme om det hele. Den enkelte kan frit mixe og blande. Resultatet er ikke standardiseret, men målbart og konkret.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herSkolen udvikler sig til et servicecenter, hvor undervisning og indlæring kun er en del af opgaven, idet rammen udvides til at blive en bred kvalifikationsopbygning gennem integration af uddannelse, fritidsinteresser, hobbies og det sociale liv.
Den ydelse, der leveres, er en globaliseret social, kulturel, human og faglig service til ny tids unge generation - leveret af medarbejdere, der ikke tager på arbejde, men ser arbejdet som en del af deres egen fortolkning af livskvalitet.
Klassificering af elever efter alder ophører, idet uddannelsestilbuddene indrettes efter det enkelte barns personlige anlæg, udviklingsniveau og kompetencer, suppleret med ny teknologi og humanressourcer.
Man forlader "one-size-fits-all" tilpasset den svageste fællesnævner. Udviklingscentret tillader det enkelte barn at springe i niveauerne, baseret på egne evner, anlæg og opnåede resultater. 
Det siger sig selv, at ny tids udviklingscentre stiller krav til nye ressourcer indenfor et utal af områder, der repræsenterer en sammensmeltning af traditionelle undervisningsområder. Det være sig af teknisk, håndværksmæssig, kreativ eller forretningsmæssig karakter - uddannelsescentret danner ramme om det hele. Den enkelte kan frit mixe og blande. Resultatet er ikke standardiseret, men målbart og konkret.