Ekstrakt af

Reading Piece #37 - Børnepasning

Læs den fulde Reading Piece

Den ny tids kvinde vælger tidlig barnefødsel, dels for at sikre sine egne optioner og muligheder i fremtiden, dels for at skabe indholdsværdier.
Man kunne frygte, at behovet for børneinstitutioner vil stige drastisk, hvis man som i tidligere tid overlod børnene en stor del af dagtimerne til kollektiv pasning i institutioner.
Men ved den hastige etablering af den dobbelte livsstandard, og dermed adskillelsen af det professionelle liv fra det familie- og fritidsorienterede liv, åbnes der op for en anden tilgang til brug af institutioner. 
I forbindelse med de hurtige førstefødsler vil der være en vis omstillingstid, før familien yderligere udvides og atter nogen tid, før den nyetablerede familie finder sin rytme og overgår til dobbelt livsstandard.
Fødslen af børn vil fremprovokere bruddet med det anstrengende liv i metropolerne. Ny tid udvikler en ny hybrid imellem børnepasningsinstitutioner og samliv mellem generationerne ud fra den omstændighed, at flere arkitekter ved anlæggelse af "livscentre" udvikler "fællesrum" imellem beboelse og de lokaliteter, der har med pasning af aldrende og gamle og de, der har med pasning af børn at gøre.
Børn fødes tidligt af unge forældre, imens ældre lever længere og ikke er sygdomsramte og behandlingskrævende som i tidligere tider.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herDen ny tids kvinde vælger tidlig barnefødsel, dels for at sikre sine egne optioner og muligheder i fremtiden, dels for at skabe indholdsværdier.
Man kunne frygte, at behovet for børneinstitutioner vil stige drastisk, hvis man som i tidligere tid overlod børnene en stor del af dagtimerne til kollektiv pasning i institutioner.
Men ved den hastige etablering af den dobbelte livsstandard, og dermed adskillelsen af det professionelle liv fra det familie- og fritidsorienterede liv, åbnes der op for en anden tilgang til brug af institutioner. 
I forbindelse med de hurtige førstefødsler vil der være en vis omstillingstid, før familien yderligere udvides og atter nogen tid, før den nyetablerede familie finder sin rytme og overgår til dobbelt livsstandard.
Fødslen af børn vil fremprovokere bruddet med det anstrengende liv i metropolerne. Ny tid udvikler en ny hybrid imellem børnepasningsinstitutioner og samliv mellem generationerne ud fra den omstændighed, at flere arkitekter ved anlæggelse af "livscentre" udvikler "fællesrum" imellem beboelse og de lokaliteter, der har med pasning af aldrende og gamle og de, der har med pasning af børn at gøre.
Børn fødes tidligt af unge forældre, imens ældre lever længere og ikke er sygdomsramte og behandlingskrævende som i tidligere tider.