Ekstrakt af

Reading Piece #3 - Arbejdskvalitet

Læs den fulde Reading Piece

Tidlige tids industrialiseringstradition med tidsbinding og stempelkort giver ingen mening i ny tid. Det, der leveres i ny tid, er en arbejdsindsats baseret på selvansvar. Det, der købes, er et andet menneskes medansvar og indsatsevne til at læse en bestemt defineret opgave.
Det hierarkiske system fra tidligere tids virksomheder nedbrydes. Når ansvaret er uddelegeret og målene fastsat, vil ledelsesapparatet optræde som servicepartnere og ikke som gammeldags "skolemestre", der validerede medarbejdernes aktive deltagelse gennem kontrol af fysisk fremmøde.
Indenfor detailhandelen og serviceområdet vil der dog også; i ny tid være behov for fysisk tilstedeværelse på bestemte tidspunkter, og disse opgaver vil blive løst af arbejdskraft, der må acceptere tidsbinding og dermed kompromittering af ny tids kvalitetsidealer.
Meget arbejde vil opstå som "bagstoppere" for de omkringsiggribende automatiseringer og maskinelt overvågede processer.
I et samfund, hvor arbejdet udføres døgnet rundt og i konstant opkobling med arbejdsplads og digitale net til løbende processer og rutiner, vil produktiviteten stige. Fremtidens medarbejder vil se sit arbejde som en del af sin livskvalitet og ikke som en daglig forpligtigelse, der kompromitterer den. Især den ny tids børn vil få gavn af denne ændrede prioritering, hvor arbejdsprocesser udskydes til tidspunkter på døgnet, hvor det passer bedre.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herTidlige tids industrialiseringstradition med tidsbinding og stempelkort giver ingen mening i ny tid. Det, der leveres i ny tid, er en arbejdsindsats baseret på selvansvar. Det, der købes, er et andet menneskes medansvar og indsatsevne til at læse en bestemt defineret opgave.
Det hierarkiske system fra tidligere tids virksomheder nedbrydes. Når ansvaret er uddelegeret og målene fastsat, vil ledelsesapparatet optræde som servicepartnere og ikke som gammeldags "skolemestre", der validerede medarbejdernes aktive deltagelse gennem kontrol af fysisk fremmøde.
Indenfor detailhandelen og serviceområdet vil der dog også; i ny tid være behov for fysisk tilstedeværelse på bestemte tidspunkter, og disse opgaver vil blive løst af arbejdskraft, der må acceptere tidsbinding og dermed kompromittering af ny tids kvalitetsidealer.
Meget arbejde vil opstå som "bagstoppere" for de omkringsiggribende automatiseringer og maskinelt overvågede processer.
I et samfund, hvor arbejdet udføres døgnet rundt og i konstant opkobling med arbejdsplads og digitale net til løbende processer og rutiner, vil produktiviteten stige. Fremtidens medarbejder vil se sit arbejde som en del af sin livskvalitet og ikke som en daglig forpligtigelse, der kompromitterer den. Især den ny tids børn vil få gavn af denne ændrede prioritering, hvor arbejdsprocesser udskydes til tidspunkter på døgnet, hvor det passer bedre.