Ekstrakt af

Reading Piece #18 - Unge børnefamilier

Læs den fulde Reading Piece

Børnene er i fokus i stadigt yngre børnefamilier, hvilket styrker medansvar og selvstændighed. Man forstår hinanden bedre og behovet for at skubbe ansvar og opgaver over på forældrene mindskes, samtidig med at ny tids ungdom træder hurtigere i karakter.
Forældrene vil hurtigere uddelegere ansvar til det enkelte barn, som dermed vokser op i et miljø, der er mindre forudtilrettelagt.
Modenhed og selvstændighed blandt de unge vil hurtigere udjævne grænserne mellem "ung" og "voksen" og vil tillade en personlig udvikling, der går stadig hurtigere. Ikke kun som resultat af en stadigt mere selvstændig ungdom, men også som modtræk til passiv underholdning og digital isolation. Behovet opstår hurtigt for at prøve kræfter med virkelighedens hverdag, der ikke er programmeret og tilrettelagt.
Ungdommen udfordrer grænser, hurtigere og mere effektivt end de fleste forældre bryder sig om.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herBørnene er i fokus i stadigt yngre børnefamilier, hvilket styrker medansvar og selvstændighed. Man forstår hinanden bedre og behovet for at skubbe ansvar og opgaver over på forældrene mindskes, samtidig med at ny tids ungdom træder hurtigere i karakter.
Forældrene vil hurtigere uddelegere ansvar til det enkelte barn, som dermed vokser op i et miljø, der er mindre forudtilrettelagt.
Modenhed og selvstændighed blandt de unge vil hurtigere udjævne grænserne mellem "ung" og "voksen" og vil tillade en personlig udvikling, der går stadig hurtigere. Ikke kun som resultat af en stadigt mere selvstændig ungdom, men også som modtræk til passiv underholdning og digital isolation. Behovet opstår hurtigt for at prøve kræfter med virkelighedens hverdag, der ikke er programmeret og tilrettelagt.
Ungdommen udfordrer grænser, hurtigere og mere effektivt end de fleste forældre bryder sig om.