Ekstrakt af

Reading Piece #170 - Boligafgifter

Læs den fulde Reading Piece

En anden af de helst store afgifter retter sig dels mod brug af fast ejendom, dels mod ejerskab af fast ejendom. I mangel af et juridisk grundlag baseret på "fair-tax" bestemmelser, hvor skatteansvaret kan fastlægges ud fra en borgers primære bopæl eller centrum for livsinteressen i kraft af dobbelt livsstandard, må der findes andre beskatningsplatforme.
Opkrævningen er automatiseret. Salg af fast ejendom og gevinst herved sidestilles i ny tid med anden finansiel indkomst og er dermed belagt med en gevinstafgift til samme afgiftssats, som lignes på anden finansiel indkomst.
En særlige brugsafgift for brug af fast ejendom rammer enhver uanset ejerforhold, og satserne varierer efter beliggenhed.
Den anden afgift er ejendomsværdiafgift. Her finder beskatning sted på baggrund af offentlig værdiansættelse af den faste ejendom, baseret på registrerede handler i samme område.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herEn anden af de helst store afgifter retter sig dels mod brug af fast ejendom, dels mod ejerskab af fast ejendom. I mangel af et juridisk grundlag baseret på "fair-tax" bestemmelser, hvor skatteansvaret kan fastlægges ud fra en borgers primære bopæl eller centrum for livsinteressen i kraft af dobbelt livsstandard, må der findes andre beskatningsplatforme.
Opkrævningen er automatiseret. Salg af fast ejendom og gevinst herved sidestilles i ny tid med anden finansiel indkomst og er dermed belagt med en gevinstafgift til samme afgiftssats, som lignes på anden finansiel indkomst.
En særlige brugsafgift for brug af fast ejendom rammer enhver uanset ejerforhold, og satserne varierer efter beliggenhed.
Den anden afgift er ejendomsværdiafgift. Her finder beskatning sted på baggrund af offentlig værdiansættelse af den faste ejendom, baseret på registrerede handler i samme område.