Ekstrakt af

Reading Piece #169 - Beskæftigelsesafgifter

Læs den fulde Reading Piece

En anden ny beskatningskilde er ensartet afgiftsbelægning af alle virksomheder i forhold til den merværdi, de skaber, hvilket man opnår ved at indføre afgifter på antallet af medarbejdere, som beskæftiges. Man gennemfører de såkaldte arbejdsgiverafgifter. I ny tid er man ikke optaget af, om virksomheder har regnskabsmæssige positive eller negative resultater. Overskud og underskud er et anliggende for kapitalejerne og ikke det offentlige. Det er blot et udtryk for den enkelte virksomheds evne til at skabe merværdi.
Det er disse overvejelser, der munder ud i en beslutning om, at omfang af medarbejdere (alt andet lige), er udtryk for den merværdi, der skabes eller kan skabes.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herEn anden ny beskatningskilde er ensartet afgiftsbelægning af alle virksomheder i forhold til den merværdi, de skaber, hvilket man opnår ved at indføre afgifter på antallet af medarbejdere, som beskæftiges. Man gennemfører de såkaldte arbejdsgiverafgifter. I ny tid er man ikke optaget af, om virksomheder har regnskabsmæssige positive eller negative resultater. Overskud og underskud er et anliggende for kapitalejerne og ikke det offentlige. Det er blot et udtryk for den enkelte virksomheds evne til at skabe merværdi.
Det er disse overvejelser, der munder ud i en beslutning om, at omfang af medarbejdere (alt andet lige), er udtryk for den merværdi, der skabes eller kan skabes.