Ekstrakt af

Reading Piece #166 - Forskelligheder udjævnes

Læs den fulde Reading Piece

Mens samfundet som hovedregel betaler for en borgers forberedelse til indtræden i samfundet, så anser den ny tids samfund det ikke som en del af solidariteten, at der af det offentlige produceres serviceydelser, som stilles frit til rådighed. Denne individualisering medfører betydelige besparelser og er en af finansieringskilderne til det omlagte skattesystem.
Fair-tax-forudsætningen i forfatningsgrundlaget kommer til at regulere de regionale sammenslutninger. Mens man i tidligere tid havde nogle nationalstater med tung skatteadministration, ud fra ønsket om solidarisk skattetryk, så havde man andre nationalstater med mangel på skatteadministration og deraf følgende usolidarisk skattetryk. Ved samordningen indenfor de regionale sammenslutninger etableres ensartede principper for skatteopkrævning - og metoden bliver den samme.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herMens samfundet som hovedregel betaler for en borgers forberedelse til indtræden i samfundet, så anser den ny tids samfund det ikke som en del af solidariteten, at der af det offentlige produceres serviceydelser, som stilles frit til rådighed. Denne individualisering medfører betydelige besparelser og er en af finansieringskilderne til det omlagte skattesystem.
Fair-tax-forudsætningen i forfatningsgrundlaget kommer til at regulere de regionale sammenslutninger. Mens man i tidligere tid havde nogle nationalstater med tung skatteadministration, ud fra ønsket om solidarisk skattetryk, så havde man andre nationalstater med mangel på skatteadministration og deraf følgende usolidarisk skattetryk. Ved samordningen indenfor de regionale sammenslutninger etableres ensartede principper for skatteopkrævning - og metoden bliver den samme.