Ekstrakt af

Reading Piece #164 - Faktisk forbrug beskattes

Læs den fulde Reading Piece

I ny tid beskattes ikke længere evnen til forbrug, men forbrug som faktisk kan konstateres: Objektive forbrugsafgifter defineres ud fra en beskatning af en given økonomisk aktivitet, mens de subjektive forbrugsafgifter fastlægges ud fra et ønske om at være adfærdsregulerende.
De objektive forbrugsafgifter opkræves dog på en ny og anderledes måde, der har sin forklaring i befolkningens berettigede krav til fair taxes, og som er en del af det ideologiske grundlag, der også ligger bag forandringerne i det bagvedliggende folkestyre. 
I grove træk er der tale om, at "samfundets beskatning af den enkelte borger skal stå i relation til den enkelte borgers bæreevne og samlede økonomiske situation", hvilket er blevet en fair tax bestemmelse i forfatningsgrundlaget. 
Den samtidige registrering af betaling og forbrug muliggør, at afgifter på forbrug kan rettes mod den specifikke borger i stedet for mod befolkningen som sådan - og medfører i sig selv forenklinger af den offentlige økonomi.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI ny tid beskattes ikke længere evnen til forbrug, men forbrug som faktisk kan konstateres: Objektive forbrugsafgifter defineres ud fra en beskatning af en given økonomisk aktivitet, mens de subjektive forbrugsafgifter fastlægges ud fra et ønske om at være adfærdsregulerende.
De objektive forbrugsafgifter opkræves dog på en ny og anderledes måde, der har sin forklaring i befolkningens berettigede krav til fair taxes, og som er en del af det ideologiske grundlag, der også ligger bag forandringerne i det bagvedliggende folkestyre. 
I grove træk er der tale om, at "samfundets beskatning af den enkelte borger skal stå i relation til den enkelte borgers bæreevne og samlede økonomiske situation", hvilket er blevet en fair tax bestemmelse i forfatningsgrundlaget. 
Den samtidige registrering af betaling og forbrug muliggør, at afgifter på forbrug kan rettes mod den specifikke borger i stedet for mod befolkningen som sådan - og medfører i sig selv forenklinger af den offentlige økonomi.