Ekstrakt af

Reading Piece #163 - Tilskudsmodtagere sættes under administration

Læs den fulde Reading Piece

I tidligere tid steg mange nationalstaters omkostninger til overførselsindkomster til udsatte befolkningsgrupper eksplosivt - ofte i en sådan grad, at muligheden for at opretholde dem blev truet. I ny tid sker der en dramatisk omlægning af disse omstændigheder ved, at man nu ser en husstand under et, samtidig med det faktum, at når samfundet skrider ind med støtte, sker det som en kombination af omkostningslettelser og egentlige tilskud.
En borger, der i ny tid skal have tilskud til sin økonomi fra samfundet er derfor nødt til at tilmelde sig ordninger, der er koblet direkte sammen med clearingcentrenes betalingssystemer. Og dermed kan det offentlige følge den samlede økonomi for modtageren.
I situationer, hvor man er tilskudsberettiget indtræder det offentlige øjeblikkeligt med afgiftslettelser og betalingsansvar for vedtagne betalinger, og kan øjeblikkeligt tillade borgeren kortere eller mellemfristede kreditter i det automatiserede kreditgivningssystem, som er baseret på borgerens skønnede indkomstevne.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI tidligere tid steg mange nationalstaters omkostninger til overførselsindkomster til udsatte befolkningsgrupper eksplosivt - ofte i en sådan grad, at muligheden for at opretholde dem blev truet. I ny tid sker der en dramatisk omlægning af disse omstændigheder ved, at man nu ser en husstand under et, samtidig med det faktum, at når samfundet skrider ind med støtte, sker det som en kombination af omkostningslettelser og egentlige tilskud.
En borger, der i ny tid skal have tilskud til sin økonomi fra samfundet er derfor nødt til at tilmelde sig ordninger, der er koblet direkte sammen med clearingcentrenes betalingssystemer. Og dermed kan det offentlige følge den samlede økonomi for modtageren.
I situationer, hvor man er tilskudsberettiget indtræder det offentlige øjeblikkeligt med afgiftslettelser og betalingsansvar for vedtagne betalinger, og kan øjeblikkeligt tillade borgeren kortere eller mellemfristede kreditter i det automatiserede kreditgivningssystem, som er baseret på borgerens skønnede indkomstevne.