Ekstrakt af

Reading Piece #161 - Afgifter erstatter skatter

Læs den fulde Reading Piece

Skattesystemet bliver objektivt ved, at alle skatter omlægges til afgifter. Det er et spørgsmål om at kunne sikre provenuet til den offentlige økonomi på den ene side, og tilfredsstille befolkningens krav og forventninger på den anden side. Små nationalstater lider i stadigt stigende grad op igennem tidligere tid af det store problem, at kapacitetsomkostningerne i den offentlige økonomi til stadighed vokser og skal bæres på et relativt snævert befolkningsgrundlag eller små produktionsværdier.
Løsningen bliver et afgiftsbaseret beskatningssystem, som kun er muligt, fordi den samlede produktionsværdi, der underlægges disse afgifter, forøges igennem de statssammenslutninger og konføderale unioner, som er skabt politisk.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herSkattesystemet bliver objektivt ved, at alle skatter omlægges til afgifter. Det er et spørgsmål om at kunne sikre provenuet til den offentlige økonomi på den ene side, og tilfredsstille befolkningens krav og forventninger på den anden side. Små nationalstater lider i stadigt stigende grad op igennem tidligere tid af det store problem, at kapacitetsomkostningerne i den offentlige økonomi til stadighed vokser og skal bæres på et relativt snævert befolkningsgrundlag eller små produktionsværdier.
Løsningen bliver et afgiftsbaseret beskatningssystem, som kun er muligt, fordi den samlede produktionsværdi, der underlægges disse afgifter, forøges igennem de statssammenslutninger og konføderale unioner, som er skabt politisk.