Ekstrakt af

Reading Piece #16 - Selvbeskæftigelse i fritiden

Læs den fulde Reading Piece

Muligheden for i ny tid at kommunikere ubesværet med andre potentielle deltagere, samt borgergruppers aktive indflydelse på, hvad der tilbydes - og hvornår - muliggør et større og mere varieret antal fritidstilbud.
Samlet vil denne udvikling styrke og forbedre fritidstilbuddene, der i fremtiden ikke længere vil fremstå som faste skabeloner på fastsatte tidspunkter. En pessimistisk vurdering kunne være, at netop digitaliseringen, etableringen af virtuelle virkeligheder, den programmerede hverdag og travlhed i al almindelighed kunne få det udkomme, at interessen for deltagelse i fysiske sammenkomster ville blive undertrykt.
Frygten er berettiget, og der opstår digitale somnambulister, men de er mere udtryk for den del af udviklingen, der løber af sporet. Ved al udvikling opstår der fejl og visse mennesker bliver fanget i dette digitale spindelvæv.
Hovedtendensen er imidlertid, at ny tids befolkning tager flugten fra dette digitale miljø. Den digitale udvikling bliver derfor den vækstbetingelse, som bliver afgørende for, at de enkelte mennesker bruger mere tid og allokerer flere af deres personlige budgetressourcer på den kvalitetsorienterede fritid - der, hvor kvaliteten måles i forhold til muligheden for at beskæfige sig med andre mennesker, ikke maskiner.

Den enkelte vil aktivt ønske at skabe og påvirke de omstændigheder, som man er en del af, og vil løbende forandre og omdefinere dem sammen med de øvrige deltagere.
Dette afføder en gennemsnitlig borger i fremtidens videnssamfund, der af natur er mere "ledelsesbaseret" - hvorimod der i tidligere tids "ansættelsesbaserede" indstilling ikke var kulturel baggrund for selv at overtage ledelse og ansvar.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herMuligheden for i ny tid at kommunikere ubesværet med andre potentielle deltagere, samt borgergruppers aktive indflydelse på, hvad der tilbydes - og hvornår - muliggør et større og mere varieret antal fritidstilbud.
Samlet vil denne udvikling styrke og forbedre fritidstilbuddene, der i fremtiden ikke længere vil fremstå som faste skabeloner på fastsatte tidspunkter. En pessimistisk vurdering kunne være, at netop digitaliseringen, etableringen af virtuelle virkeligheder, den programmerede hverdag og travlhed i al almindelighed kunne få det udkomme, at interessen for deltagelse i fysiske sammenkomster ville blive undertrykt.
Frygten er berettiget, og der opstår digitale somnambulister, men de er mere udtryk for den del af udviklingen, der løber af sporet. Ved al udvikling opstår der fejl og visse mennesker bliver fanget i dette digitale spindelvæv.
Hovedtendensen er imidlertid, at ny tids befolkning tager flugten fra dette digitale miljø. Den digitale udvikling bliver derfor den vækstbetingelse, som bliver afgørende for, at de enkelte mennesker bruger mere tid og allokerer flere af deres personlige budgetressourcer på den kvalitetsorienterede fritid - der, hvor kvaliteten måles i forhold til muligheden for at beskæfige sig med andre mennesker, ikke maskiner.

Den enkelte vil aktivt ønske at skabe og påvirke de omstændigheder, som man er en del af, og vil løbende forandre og omdefinere dem sammen med de øvrige deltagere.
Dette afføder en gennemsnitlig borger i fremtidens videnssamfund, der af natur er mere "ledelsesbaseret" - hvorimod der i tidligere tids "ansættelsesbaserede" indstilling ikke var kulturel baggrund for selv at overtage ledelse og ansvar.