Ekstrakt af

Reading Piece #156 - Universalitetsprincippet

Læs den fulde Reading Piece

Der skabes en virtuel global møntunion. Et andet væsentligt forhold i ny tids økonomiske politik bliver, at de ændrede mål for den økonomiske politik omfatter andre målsætninger end snævre nationalstaters krav til økonomisk vækst. Dette åbner op for universalitetsprincippet i den økonomiske politik. Summen af velfærd skal øges som forudsætning for velfærdsforbedringer.
Det er ved skabelsen af møntunioner, at den fuldstændige velstandsudligning gennemføres. I takt med, at tidligere nationalstater tiltræder elementerne i Global Magna Carta, åbnes vejen til medlemskab af møntunionerne.
Da inflation presses ud af økonomierne, bliver den pengepolitiske opgave med regulering af inflation stadigt mindre. Kun ved en systematisk velstandsudligning regionerne imellem, kan den globale økonomiske samlede produktion optimeres, hvilket netop er befolkningernes krav til overordnet kvalitetspolitik.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herDer skabes en virtuel global møntunion. Et andet væsentligt forhold i ny tids økonomiske politik bliver, at de ændrede mål for den økonomiske politik omfatter andre målsætninger end snævre nationalstaters krav til økonomisk vækst. Dette åbner op for universalitetsprincippet i den økonomiske politik. Summen af velfærd skal øges som forudsætning for velfærdsforbedringer.
Det er ved skabelsen af møntunioner, at den fuldstændige velstandsudligning gennemføres. I takt med, at tidligere nationalstater tiltræder elementerne i Global Magna Carta, åbnes vejen til medlemskab af møntunionerne.
Da inflation presses ud af økonomierne, bliver den pengepolitiske opgave med regulering af inflation stadigt mindre. Kun ved en systematisk velstandsudligning regionerne imellem, kan den globale økonomiske samlede produktion optimeres, hvilket netop er befolkningernes krav til overordnet kvalitetspolitik.