Ekstrakt af

Reading Piece #152 - Forfatninger

Læs den fulde Reading Piece

Sideløbende med Global Magna Carta, er der et utal af andre parallelle tiltag, konferencer og vedtagelser, der alle har til formål at sikre et så ensformigt regulatorisk grundlag som muligt for de samvirkende demokratier.
De forfatningsmuligheder, som anvendes og anerkendes af det internationale samfund, er fastlagt i Global Magna Carta. Der opbygges såvel forfatningsråd som forfatningsdomstole inden for alle geopolitiske centre, og uafhængige domstole påser, at lokale forfatningsråd lever op til deres ansvar. 
Erklæret forfatningsstridig politisk virksomhed kan medføre militær intervention.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herSideløbende med Global Magna Carta, er der et utal af andre parallelle tiltag, konferencer og vedtagelser, der alle har til formål at sikre et så ensformigt regulatorisk grundlag som muligt for de samvirkende demokratier.
De forfatningsmuligheder, som anvendes og anerkendes af det internationale samfund, er fastlagt i Global Magna Carta. Der opbygges såvel forfatningsråd som forfatningsdomstole inden for alle geopolitiske centre, og uafhængige domstole påser, at lokale forfatningsråd lever op til deres ansvar. 
Erklæret forfatningsstridig politisk virksomhed kan medføre militær intervention.