Ekstrakt af

Reading Piece #147 - Diktaturer opløses indefra

Læs den fulde Reading Piece

Vertikal velstandsudligning bliver en vigtig prioritet for de demokratiske økonomier. Globale udligningskreditter, der fastlægges unilateralt forårsager, at enorme ressourcer flyder ind i autoritære og totalitære regimers økonomi. Disse store ressourcer betales af de demokratiske økonomier. 
Skræmmescenarier, hvor en magtelite udfordrer det internationale samfund, har ingen bæredygtighed over tid, fordi eliten selv går til grunde ved den strategi. Og forestillinger om folkelige revolutioner har aldrig været bæredygtige for paradigmeskift i samfundet. I ikke få regimer opstår det rationale, at netop disse velstandsudligninger i sig selv ophæver hele regimets eksistensberettigelse. Forandringer har altid været styret af eliten og et velstående og veluddannet borgerskab, og sådan bliver det endnu engang.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herVertikal velstandsudligning bliver en vigtig prioritet for de demokratiske økonomier. Globale udligningskreditter, der fastlægges unilateralt forårsager, at enorme ressourcer flyder ind i autoritære og totalitære regimers økonomi. Disse store ressourcer betales af de demokratiske økonomier. 
Skræmmescenarier, hvor en magtelite udfordrer det internationale samfund, har ingen bæredygtighed over tid, fordi eliten selv går til grunde ved den strategi. Og forestillinger om folkelige revolutioner har aldrig været bæredygtige for paradigmeskift i samfundet. I ikke få regimer opstår det rationale, at netop disse velstandsudligninger i sig selv ophæver hele regimets eksistensberettigelse. Forandringer har altid været styret af eliten og et velstående og veluddannet borgerskab, og sådan bliver det endnu engang.