Ekstrakt af

Reading Piece #144 - Civilisationernes konvergens

Læs den fulde Reading Piece

I en række globale konferencer de geopolitiske centre imellem, og under Pax Globalis, tilrettelægges en række styrede og aftalte omlægninger, der baner vejen for gradvis opløsning af nationalstaterne, som vi kendte dem. Processen er frivillig for de nationalstater, der opfylder den række af forudsætninger, som kræves for medlemskab af det internationale samfund. I de få tilfælde, hvor enkeltstater ikke indgår i de nye geopolitiske centre eller i øvrigt ikke opfylder de politikker, som er en del af Pax Globalis, skrider verdenssamfundet til magtanvendelse - omstillingen er præget af enkelte nødvendige opgør.
Som altovervejende hovedregel dannes de geopolitiske centre ved, at der i deres kerne er en ensartet religiøs og kulturel forståelse. Det bliver derfor ikke civilisationernes sammenstød, der bliver resultatet af den trinvise politiske proces. For befolkningerne tillader ikke disse sammenstød, men kræver i stedet at der bliver civilisationernes konvergens under de Pax Globalis målsætninger, som nedfældet i stadigt flere nationalstaters lokale lovgivning.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herI en række globale konferencer de geopolitiske centre imellem, og under Pax Globalis, tilrettelægges en række styrede og aftalte omlægninger, der baner vejen for gradvis opløsning af nationalstaterne, som vi kendte dem. Processen er frivillig for de nationalstater, der opfylder den række af forudsætninger, som kræves for medlemskab af det internationale samfund. I de få tilfælde, hvor enkeltstater ikke indgår i de nye geopolitiske centre eller i øvrigt ikke opfylder de politikker, som er en del af Pax Globalis, skrider verdenssamfundet til magtanvendelse - omstillingen er præget af enkelte nødvendige opgør.
Som altovervejende hovedregel dannes de geopolitiske centre ved, at der i deres kerne er en ensartet religiøs og kulturel forståelse. Det bliver derfor ikke civilisationernes sammenstød, der bliver resultatet af den trinvise politiske proces. For befolkningerne tillader ikke disse sammenstød, men kræver i stedet at der bliver civilisationernes konvergens under de Pax Globalis målsætninger, som nedfældet i stadigt flere nationalstaters lokale lovgivning.