Ekstrakt af

Reading Piece #140 - Globale udligningskreditter

Læs den fulde Reading Piece

Der iværksættes en global ressourceudligning for at optimere den samlede velstandsøkonomi. Grunden er ikke alene behovet for en balanceret velstandsøkonomi, men også at hele befolkningens definition af velstandsøkonomi får sammenfald med deres krav til livskvalitet, og at nye politikker fremprovokeres for at imødekomme befolkningens frygt for artens overlevelse.
Der skabes nye økonomiske kraftfelter, der kommer til udtryk ved velstandsoverflytning til andre nationalstater og regioner.
Unilateralt vedtagne ressourceoverførsler til befolkningsgrupper under andre magtstrukturer og i andre økonomier gennemføres ved vedtagne udligningskreditter, hvor den velstående del af det internationale samfund gennemfører hidtil usete investeringer i forbedringen af andre befolkningers basale livsvilkår.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herDer iværksættes en global ressourceudligning for at optimere den samlede velstandsøkonomi. Grunden er ikke alene behovet for en balanceret velstandsøkonomi, men også at hele befolkningens definition af velstandsøkonomi får sammenfald med deres krav til livskvalitet, og at nye politikker fremprovokeres for at imødekomme befolkningens frygt for artens overlevelse.
Der skabes nye økonomiske kraftfelter, der kommer til udtryk ved velstandsoverflytning til andre nationalstater og regioner.
Unilateralt vedtagne ressourceoverførsler til befolkningsgrupper under andre magtstrukturer og i andre økonomier gennemføres ved vedtagne udligningskreditter, hvor den velstående del af det internationale samfund gennemfører hidtil usete investeringer i forbedringen af andre befolkningers basale livsvilkår.