Ekstrakt af

Reading Piece #129 - Politisk råderum indskrænkes

Læs den fulde Reading Piece

En indskrænkning følger af behovet for dynamisk justering af den politiske proces. øget gennemsigtighed, understøttet af det sociale digitale netværk og det enkelte individs krav til forudsætningsindsigt vil sætte det repræsentative demokrati under pres. Den faktiske gennemsigtighed og mere dynamiske ansvarsafregning vil reelt betyde, at konkurrence imellem de politiske repræsentanter øges.
Flere vil se den politiske indflydelse som bedst sikret ved at rykke sammen i enheder, der tillader større slagkraft. Demokratiet vil i denne proces blive samlet på færre hænder, og munde ud i hurtigere, mere effektive og mere gennemgribende politiske beslutninger.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herEn indskrænkning følger af behovet for dynamisk justering af den politiske proces. øget gennemsigtighed, understøttet af det sociale digitale netværk og det enkelte individs krav til forudsætningsindsigt vil sætte det repræsentative demokrati under pres. Den faktiske gennemsigtighed og mere dynamiske ansvarsafregning vil reelt betyde, at konkurrence imellem de politiske repræsentanter øges.
Flere vil se den politiske indflydelse som bedst sikret ved at rykke sammen i enheder, der tillader større slagkraft. Demokratiet vil i denne proces blive samlet på færre hænder, og munde ud i hurtigere, mere effektive og mere gennemgribende politiske beslutninger.