Ekstrakt af

Reading Piece #128 - Øget gennemsigtighed presser det politiske system

Læs den fulde Reading Piece

øget konkurrence imellem interessegrupper vil følge af den større gennemsigtighed. Antallet af bidragsydere til debatten fra magtbasen stiger voldsomt.  Ved øget konkurrence imellem de repræsentative politiske magtstrukturer udvikler interessekonflikter sig, der i sidste instans medfører beslutningslammelse på flere niveauer af det politiske systemkompleks.
Også indenfor de egentlige interessegrupper vil konkurrencen medføre betydelige indskrænkninger i enkeltgruppers mulighed for at øve reel, politisk indflydelse. Krav og forventninger til det politiske beslutningsmiljø forandres i et sådant omfang, at det partipolitiske paradigme presses til forandring. I sektorer, der styres af offentlige bevillinger, vil forbrugerkravene til forandret og højere kvalitet medføre total omstrukturering af hele serviceområder.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herøget konkurrence imellem interessegrupper vil følge af den større gennemsigtighed. Antallet af bidragsydere til debatten fra magtbasen stiger voldsomt.  Ved øget konkurrence imellem de repræsentative politiske magtstrukturer udvikler interessekonflikter sig, der i sidste instans medfører beslutningslammelse på flere niveauer af det politiske systemkompleks.
Også indenfor de egentlige interessegrupper vil konkurrencen medføre betydelige indskrænkninger i enkeltgruppers mulighed for at øve reel, politisk indflydelse. Krav og forventninger til det politiske beslutningsmiljø forandres i et sådant omfang, at det partipolitiske paradigme presses til forandring. I sektorer, der styres af offentlige bevillinger, vil forbrugerkravene til forandret og højere kvalitet medføre total omstrukturering af hele serviceområder.