Ekstrakt af

Reading Piece #125 - Det starter nedefra i dagligdagen

Læs den fulde Reading Piece

Tendensen "anvendt medborgerskab" vil medføre, at mange af de forhold, der tidligere afklaredes i uigennemsigtige beslutningsprocesser bliver genstand for åbenhed og løbende forandring. At brugere, medlemmer eller borgere står i øjeblikkelig, dokumenteret og direkte kontakt med hinanden, samt hurtigt og effektivt kan kommunikere indbyrdes, også til omverdenen, udløser forandringen i en del af de demokratiske beslutningsprocesser. Beslutningstagerne bliver draget til regnskab før, under og efter de tager beslutninger.
Flere og flere politiske beslutninger vil derfor blive afviklet tidstro og med mulighed for bredere deltagelse end i tidligere tid.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herTendensen "anvendt medborgerskab" vil medføre, at mange af de forhold, der tidligere afklaredes i uigennemsigtige beslutningsprocesser bliver genstand for åbenhed og løbende forandring. At brugere, medlemmer eller borgere står i øjeblikkelig, dokumenteret og direkte kontakt med hinanden, samt hurtigt og effektivt kan kommunikere indbyrdes, også til omverdenen, udløser forandringen i en del af de demokratiske beslutningsprocesser. Beslutningstagerne bliver draget til regnskab før, under og efter de tager beslutninger.
Flere og flere politiske beslutninger vil derfor blive afviklet tidstro og med mulighed for bredere deltagelse end i tidligere tid.