Ekstrakt af

Reading Piece #124 - Politisk omstilling en gradvis proces

Læs den fulde Reading Piece

Hele politiske magtstrukturer går i opløsning og migrerer over i nye beslutningsformer og ny demokratisk kontrol. Overnationale magtstrukturer, frigjort fra denne re-demokratiseringsproces, fastholdes i lang tid og virker som uigennemsigtige beslutningscentre. Først i ny tid opløses de endeligt og erstattes af objektiv beslutningslogik.
Befolkningernes brug af direkte indflydelse via elektroniske netværksgrupper ændrer på alle niveauer måden, det repræsentative demokrati fungerer på. Men også monetariseringen af den politiske indflydelse bliver en betydelig formgivende faktor i de politiske beslutningsprocesser. Det atomiserede ejerskab af kapitalen gør sin indflydelse gældende og sikrer en sammenkobling imellem befolkningens krav til kvalitetsidealerne og kapitalen, som befolkningen kontrollerer.
Konkurrencen om politisk indflydelse medfører en konsolidering af særinteresser og politisk indflydelse i det organisatoriske bagland bag de egentlige politiske partier. Den samlede proces får til resultat, at en revolution kryber igennem funktionaliteten af demokrati. 
Det er i opgøret med og gennem eliminationen af de igennem tidligere tid stadigt mere autoritære og selvsupplerende politiske magtstrukturer, at ny tid indtræder.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herHele politiske magtstrukturer går i opløsning og migrerer over i nye beslutningsformer og ny demokratisk kontrol. Overnationale magtstrukturer, frigjort fra denne re-demokratiseringsproces, fastholdes i lang tid og virker som uigennemsigtige beslutningscentre. Først i ny tid opløses de endeligt og erstattes af objektiv beslutningslogik.
Befolkningernes brug af direkte indflydelse via elektroniske netværksgrupper ændrer på alle niveauer måden, det repræsentative demokrati fungerer på. Men også monetariseringen af den politiske indflydelse bliver en betydelig formgivende faktor i de politiske beslutningsprocesser. Det atomiserede ejerskab af kapitalen gør sin indflydelse gældende og sikrer en sammenkobling imellem befolkningens krav til kvalitetsidealerne og kapitalen, som befolkningen kontrollerer.
Konkurrencen om politisk indflydelse medfører en konsolidering af særinteresser og politisk indflydelse i det organisatoriske bagland bag de egentlige politiske partier. Den samlede proces får til resultat, at en revolution kryber igennem funktionaliteten af demokrati. 
Det er i opgøret med og gennem eliminationen af de igennem tidligere tid stadigt mere autoritære og selvsupplerende politiske magtstrukturer, at ny tid indtræder.