Ekstrakt af

Reading Piece #123 - Overnationale komplicerede strukturer

Læs den fulde Reading Piece

Den demokratiske kontrol, som i tidligere tid var indbygget i mange nationalstaters forfatninger, blev ikke kun gradvist udtømt ved tilrettelæggelsen af nye overnationale komplicerede strukturer, men blev også kompromitteret på nationale niveauer. Der var ringe vilje og evne til at gribe ind overfor den stigende nedslidning af de demokratiske kontrolmekanismer.
Da behovet sent i processen stiger for at genmobilisere befolkningernes medansvar, ser nationale politiske magtstrukturer deres egen indflydelse svækket og erstattet af overstatslige regulatoriske mekanismer, som man selv har tilført beslutningskraft. Det er i den nationale politiske afmagt - kombineret med politiske beslutningstagere udenfor nationalstaten - at erkendelsen bliver, at der skal finde en politisk omstilling sted.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herDen demokratiske kontrol, som i tidligere tid var indbygget i mange nationalstaters forfatninger, blev ikke kun gradvist udtømt ved tilrettelæggelsen af nye overnationale komplicerede strukturer, men blev også kompromitteret på nationale niveauer. Der var ringe vilje og evne til at gribe ind overfor den stigende nedslidning af de demokratiske kontrolmekanismer.
Da behovet sent i processen stiger for at genmobilisere befolkningernes medansvar, ser nationale politiske magtstrukturer deres egen indflydelse svækket og erstattet af overstatslige regulatoriske mekanismer, som man selv har tilført beslutningskraft. Det er i den nationale politiske afmagt - kombineret med politiske beslutningstagere udenfor nationalstaten - at erkendelsen bliver, at der skal finde en politisk omstilling sted.