Ekstrakt af

Reading Piece #121 - Politisk degeneration

Læs den fulde Reading Piece

Samlet set udløses et skift i den måde, den politiske forvaltning finder sted på. Det sker ved en gradvis proces, som medfører en stigende afstand imellem de politiske repræsentanter og deres faktiske politiske magtbase udløses en stadigt større mistillid, hvor de politiske repræsentanter i stadigt stigende grad kommer til at udgøre en kaste for sig selv. Det heraf demokratiske underskud og den manglende mulighed for at løse en række udfordringer i tiden udløser gradvist bevægelser og netværksgrupper, der i stadigt stigende grad overtager den egentlige politiske dagsorden.

Tekst

Tilmeld dig Bookcast
Læs den fulde Reading Pieces

Lyd

Tilmeld dig Podcast
Lyd til podcastversion herSamlet set udløses et skift i den måde, den politiske forvaltning finder sted på. Det sker ved en gradvis proces, som medfører en stigende afstand imellem de politiske repræsentanter og deres faktiske politiske magtbase udløses en stadigt større mistillid, hvor de politiske repræsentanter i stadigt stigende grad kommer til at udgøre en kaste for sig selv. Det heraf demokratiske underskud og den manglende mulighed for at løse en række udfordringer i tiden udløser gradvist bevægelser og netværksgrupper, der i stadigt stigende grad overtager den egentlige politiske dagsorden.